Drodzy Rodzice,

Pan premier Mateusz Morawiecki przekazał dzisiaj  informację o konieczności zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII w okresie od 26.10.2020 do 08.11.2020.

Uczniowie drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII) będą uczestniczyć w zajęciach metodą kształcenia na odległość w naszej szkole z wykorzystaniem szkolnej platformy edukacyjnej Moodle oraz aplikacji Microsoft Teams (Office 365).

Nauka dla uczniów klas I-III pozostaje bez zmian w szkole.

W związku ze zwiększoną absencją kadry pedagogicznej i uczniów apelujemy, aby w świetlicy, po lekcjach pozostawały dzieci nie dłużej, niż jest to konieczne i dotyczy aktywności zawodowej rodziców.

Szczegółowe ustalenia przekażemy Państwu po opublikowaniu aktu prawnego (rozporządzenia MEN regulującego pracę szkół w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Dyrektor szkoły

Beata Smolarek

SP 1 uczestniczy w programie Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła plus

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 6 ust. 2 i 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. Zm.) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju udostępni do bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzęt komputerowy. (więcej…)

Zarządzenie Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.), mając na uwadze wzrost w ostatnich dniach zagrożenia epidemiologicznego na terenie Szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i zgody organu prowadzącego

zarządza się, co następuje:

 • §1.1. Zawiesza się zajęcia w klasie II b na czas oznaczony od dnia 16.10.2020 r. do dnia 23.10.2020r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, w w/w klasie będzie prowadzone nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
 • §2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp1goczalkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń SP 1 Goczałkowice-Zdrój, a jeden egzemplarz przekazuje się organowi prowadzącemu.
 • §3. O zawieszeniu zajęć zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Beata Smolarek

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

 

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole przeprowadzone zostaną

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

dla chętnych uczniów

szkół podstawowych województwa śląskiego

z:

1) języka polskiego

2) matematyki

3) historii

4) geografii

5) biologii

6) fizyki

7) chemii

8) języka angielskiego

9) języka niemieckiego.

(więcej…)

OBOWIĄZEK NOSZENIA MASECZEK W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Koleżanki i Koledzy,

W związku z wprowadzeniem dodatkowych zasad bezpieczeństwa w całym kraju, informuję, że od poniedziałku 19 października 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju obowiązywać będą ogólne zasady dotyczące miejsc publicznych w strefie żółtej. Zatem w miejscach wspólnych na terenie szkoły (budynek A, budynek B) obowiązkowe będzie noszenie maseczek. Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra zdrowia podczas konferencji w sobotę 10 października, na lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek.

Wszystkie wcześniej obowiązujące procedury bezpieczeństwa w naszej szkole nadal obowiązują.

Apeluję do wszystkich o respektowanie przepisów i odpowiedzialne zachowanie.

Proszę także o zapoznanie się z obowiązującymi zaleceniami:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 Beata Smolarek

dyrektor SP 1 w Goczałkowicach-Zdroju

16.10.2020

14 października 2020 roku Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Święto upamiętnia powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej –  pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty zajmującego się reformą szkolnictwa w Polsce. (więcej…)

Powszechny Spis Rolny

SPOTKANIE POLICJANTA Z PIERWSZAKAMI

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem uczniów. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych poznają drogę do szkoły wraz ze znakami drogowymi i zasadami, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic. (więcej…)

Program dla szkół

Program dla szkół – Informacja dla rodziców – czytaj

Quiz Rodzinny

Quiz rodzinny karta zgłoszenia 2020

Regulamin – COVID QUIZ

Regulamin quizspotter-goczalkowice-2020

Jesień w naszej świetlicy

Świetliki z naszej szkoły przywitały kolorową jesień. Gorąco przyjęta pora roku na pewno nie będzie smutna, nudna i zimna, ale piękna, barwna i ciepła tak jak nasze prace:):)…bo w świetlicy zawsze jest wesoło o czym świadczą wszystkie uśmiechnięte buzie na zdjęciach:):)

Święto Latawca

W ubiegłym tygodniu klasy 1-3 żegnały lato. Niestety tegoroczne obchody „Święta Latawca” w tym roku przybrały trochę inną formę. Uczniowie wykonywali prace plastyczne przedstawiające latawce, techniką dowolną. Wykonanie prac przyniosło dzieciom mnóstwo uśmiechu. Kolorowe prace przyozdobiły szkolne klasy i korytarze.

Lekcja w plenerze

25 września uczniowie klasy 5b, pod opieką pań K. Skipioł i H. Dyduch, wzięli udział w lekcji w plenerze. Specjalnie dla nich zostały przygotowane zajęcia, które polegały na poszukiwaniu barw w przepięknych Ogrodach Kapias. „Jesień jest pełna kontrastów a ogród o tej porze roku wygląda tak, jakby był dziełem malarza”- opowiadała pani Katarzyna Kapias. (więcej…)

W Naszej Szkole odbył się egzamin klas piątych na Kartę Rowerową.

23 września 2020 roku 27 uczniów klas piątych przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. W pierwszej kolejności musieli się zmierzyć z częścią teoretyczną i testem składającym się z 25 pytań. Po raz pierwszy w naszej szkole egzamin z części teoretycznej odbył się na platformie internetowej. Uczniowie zalogowali się na swoje konta na szkolnej platformie Moodle i tam rozwiązali egzamin dotyczący elementów kodeksu ruchu (więcej…)

Pożegnanie Lata

Dnia 18 września na obiektach szkoły odbyło się Pożegnanie lata na sportowo. Przeprowadzono dwubój lekkoatletyczny klas 4-8. Chętne osoby z każdego rocznika mogły wystartować w biegu na 60m oraz w rzucie piłeczką palantową. Zawody były przeprowadzone z zachowaniem wszelkich wytycznych sanitarnych.

Fotorelacja z imprezy:

 

Konkurs plastyczny

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 18 września 2020r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory
na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Wybory odbyły się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W wyborach wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Frekwencja podczas wyborów wynosiła 82,7% i tylko niewielka ilość oddanych głosów była nieważna.
Nasi uczniowie wykazali się bardzo dojrzałą postawą obywatelską.
Po zliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą przewodniczącą szkoły została uczennica klasy VIIIc –
Zuzanna Wilczek, natomiast jej zastępcą uczennica klasy VIIb – Natalia Niemczyk.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia wyborów serdecznie dziękujemy. Również wszystkim głosującym należą się podziękowania za poważne potraktowanie tematu wyborów.

Opiekunowie SU

fot. Rafał Michalik

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ DLA KLAS PIĄTYCH

23 września 2020 r w naszej szkole odbędzie się egzamin na kartę rowerową dla klas piątych.

Egzamin składa się w dwóch części: test pisemny, cześć praktyczna.
Plan dnia:
(więcej…)

Praca świetlicy

Szanowni Rodzice,
w związku z potrzebą zachowania dystansu społecznego w sytuacji zagrożenia COVID-19 informujemy, że w bieżącym roku szkolnym grupy świetlicowe zostały skompletowane.
Przypominamy zapis statutu SP nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju:
§ 21
1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy.

PIERWSZY TYDZIEŃ NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Pierwszy tydzień roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole był bardzo aktywny.

Pierwszego września uroczyście przywitaliśmy tegorocznych pierwszaków. Najmłodsi uczniowie przeżyli w naszej szkole swoje pierwsze chwile. Uczniom klas czwartych przedstawiono nowych wychowawców, odbyły się także spotkania pozostałych klas z wychowawcami.

(więcej…)

WIELKA PASJA!

Od 7 września rusza w naszej szkole WIELKA PASJA program zajęć sportowych dla klas I prowadzonych przez trenerów  Akademii Łukasza Piszczka

Szczegóły poniżej.

(więcej…)

Procedury bezpieczeństwa SP1 nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

Procedury bezpieczeństwa SP1 nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju – czytaj

Grupy świetlicowe

GRUPY ŚWIETLICOWE

W GODZ. 12.30 – 14.30

GRUPA

KLASY

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

SALA

I

1a, 3a

mgr Magdalena Kościelniak

23

II

1b, 3b

mgr Elżbieta Beczała,
mgr Ksenia Skipioł

1 lub 8

III

2a, 3c, 4d

mgr Katarzyna Kotas

7

IV

1c, 2b

mgr Daria Antonik

2

V

2c, 4a, 4b, 4c

mgr Gabriela Król

24

Dzwonki

DZWONKI LEKCJA 45 minut

2020/2021

Od

Do

Czas trwania przerwy

15

1 8:00 8:45

10

2 8:55 9:40

10

3 9:50 10:35

10

4 10:45 11:30

20

5 11:50 12:35

20

6 12:55 13:40

10

7 13:50 14:35

10

8 14:45 15:30

10

9 15:40 16:25

10

Rada Rodziców – oferta ubezpieczenia dla uczniów

Oferta – czytaj

Oferty ubezpieczenia dla uczniów

Oferta 1 (więcej…)

Pismo PPIS

Pismo dot. koronawirusa – czytaj

 

Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Wytyczne dla szkół i placówek od 1 września 2020 r. – czytaj

Bezpieczny powrót do szkoły – informacje

Bezpieczny powrót do szkół – dowiedz się więcej

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Z DNIA 27 MARCA 2020r. W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz

w związku z zaostrzeniem zasad kwarantanny ograniczeń w poruszaniu się ogłoszonych przez premiera M. Morawieckiego z dniem 25 marca 2020 r.

Ustalam co następuje :

Od dnia 30 marca 2020 r. pracownicy administracji i obsługi pracują stacjonarnie w dniach: wtorki, czwartki każdego tygodnia w pozostałe dni zdalnie do odwołania pandemii.

W razie potrzeby należy kontaktować się z sekretariatem szkoły

pod numerem telefonu 695 555 662 .

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!

Zawieszenie zajęć postawiło nas wszystkich w całkiem nowej sytuacji, która wymaga rozwagi i odpowiedzialności, nowych rozwiązań i pomysłów, ale może także powodować wiele lęków i obaw, mogą pojawiać się emocje, z którymi trudno będzie sobie poradzić.
Wszyscy uczymy się tej nowej sytuacji.

W razie pytań i potrzeby konsultacji, zapraszamy do kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym poprzez:
– dziennik elektroniczny
– adres mailowy: sp1.pomocpp@gmail.com

Jeśli zaistnieje potrzeba ustalimy dogodniejszą formę i termin kontaktu.

Prosimy również o bieżące śledzenie zakładki, na stronie szkoły, zatytułowanej “Psycholog/pedagog – informacje!”. Znajdziecie tam zbiór wskazówek dotyczących organizacji nauczania w domu, bezpieczeństwa w Internecie, motywacji, radzenia sobie ze stresem.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w następujących godzinach:

Pedagog szkolny – Izabela Lemańska
– poniedziałek – 10.00 – 11.00
– środa – 12.00 – 13.00

Pedagog szkolny – Barbara Jarosz
– poniedziałek – 8.00 – 10.00
– wtorek – 15.00 – 17.00
– środa – 10.00 – 12.00
– czwartek – 9.00 – 11.00

Psycholog szkolny – Aneta Lisiecka
– poniedziałek – 12.00 – 14.00
– wtorek – 11.00 – 13.00
– środa – 8.00 – 10.00
– czwartek – 15.00 – 17.00

Życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i optymizmu.
Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Drodzy rodzice wrześniowych pierwszoklasistów

Rekrutacja do klas I rozpocznie się zgodnie z zapowiedzianym terminem

od 26 marca 2020r od godziny 8.00 do 8 kwietnia 2020r do godz. 12.

W związku z zagrożeniem koronawirusem i w trosce o wspólne bezpieczeństwo szkoła umożliwia od 26 marca od godz. 8.00 złożenie zgłoszenia o treści:

Zgłaszam ( imię nazwisko , adres dziecka) do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 oraz skanów dokumentów na pocztę elektroniczną szkola@sp1goczalkowice.pl

Kolejnością zapisów będzie godzina wpływu zgłoszenia na pocztę elektroniczną.

Dla tych z Państwa, którzy nie mogą zeskanować dokumentów i przesłać pocztą elektroniczną, zostanie przygotowany w budynku B szkoły stosowny zabezpieczony pojemnik na zgłoszenia papierowe.

Ci z Państwa, którzy formularze zgłoszeniowe złożą w szkole na pocztę elektroniczną przesyłają tylko zgłoszenie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły: 32 212 71 89

Drodzy Rodzice!!!

W związku z zaistniałą sytuacją wychowawcy świetlicy służą wsparciem i pomocą przy organizacji czasu wolnego naszych uczniów w domu. Zachęcamy dzieci do twórczego spędzania czasu przez: wykonywanie prac plastycznych, rozwiązywanie łamigłówek, zabawy ruchowe, gry edukacyjne, czytanie ciekawych książek. (więcej…)

LEKCJE Z INTERNETU

Informacja dla uczniów i rodziców

W związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca2020r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w naszej szkole zostało uruchomione nauczanie zdalne. Zgodnie z wytycznymi MEN nauczyciele przygotowują tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
www.gov.pl/zdalnelekcje. Nauczyciele korzystają także z platformy epodreczniki.pl oraz pakietu materiałów od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dla ósmoklasistów. Wykorzystują także naszą szkolną platformę edukacyjną oraz bibliotekę multimedialną.

Proszę wszystkich uczniów o odpowiedzialne podejście do realizacji podstawy programowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii .

Beata Smolarek

Dyrektor szkoły

DRODZY RODZICE WRZEŚNIOWYCH PIERWSZOKLASISTÓW

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej szkoła została zamknięta na okres od 12 do 25 marca 2020r

W związku z tym terminy rekrutacji do klas I zostają przesunięte i będą wznowione od 26 marca do 8 kwietnia 2020r.

Przesunięciu ulega także termin DNIA OTWARTEGO planujemy go na 2 kwietnia 2020r.

Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie szkoły.

Informacje dla uczniów i rodziców na okres ograniczenia zajęć w szkole

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
 • śledź na bieżąco komunikaty Twoich nauczycieli w e-dzienniku i na platformie edukacyjnej szkoły.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Ważne

Drodzy Rodzice,

W związku z rosnącą liczbą osób zarażonych w Polsce na koronawirusa apelujemy:

 1. Rozmawiajcie z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym częstego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania,
 2. Nie posyłajcie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły,
 3. Jeżeli ktoś z Państwa powrócił z terenów występowania koronawirusa i występują u Państwa objawy grypopodobne, bezzwłoczne powiadomcie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Powołując się na apel Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z występowaniem koronawirusa w Polsce z 5 marca 2020 roku:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apelujemy o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny”

prosimy o pozostanie w domu i poddanie się kwarantannie domowej osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni były w regionach, w których odnotowano przypadki zarażenia koronawirusem.

Ważne dla Państwa

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art. 4. 1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

W związku z nasilającą się nieobecnością uczniów w naszej szkole realizacja podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów zostaje na bieżąco dostosowywana do sytuacji.

Dyrekcja Szkoły

Szanowni Rodzice

poniżej publikujemy informacje Ministra Zdrowia dotyczące zachowań wobec koronawirusa.

„Najważniejszy w kontakcie z każdym wirusem jest dostęp do informacji, wiedza, a także spokój i zdrowy rozsądek. Inne koronawirusy od dawna są w Polsce przyczyną infekcji dróg oddechowych. Co niezwykle istotne, ok. 80 proc. infekcji wywołanych koronawirusem z Chin przebiega w sposób łagodny” –  minister zdrowia  podkreśla, że zarówno objawy, jak i sam przebieg choroby w przypadku koronawirusa, przypominają grypę.

Minister zdrowia zaleca, by unikać kontaktów z osobami kaszlącymi i kichającymi oraz zachowywać zasady higieny takie jak regularne mycie rąk.

 „Jeżeli nie byliśmy za granicą w rejonach wysokiego ryzyka, a mamy objawy chorobowe:

–  38 st. C,

– kaszel lub duszności

 udajmy się do lekarza pierwszego kontaktu.

 Jeżeli byliśmy w ciągu ostatnich 14 dni w Północnych Włoszech lub Chinach i mamy

 -gorączkę, czyli minimum 38 st. C i kaszel,

powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z Sanepidem i udać się do najbliższego szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, ale nie środkami transportu publicznego” – prosi Minister Zdrowia.

  Osobom, które ostatnio wróciły z państw, gdzie odnotowano przypadki koronawirusa, ale które nie zaobserwowały u siebie żadnych niepokojących objawów, Minister Zdrowia zaleca: „Kontrolujmy dwa razy dziennie temperaturę ciała i ograniczmy nasze kontakty towarzyskie przez najbliższe 14 dni. W razie wątpliwości zadzwońmy do najbliższej stacji Sanepidu lub na infolinię NFZ” 

Harmonogram dnia 2,3,4 września

harmonogram dnia 2,3,4 września – czytaj

MSZA ŚW. na ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO i KATECHETYCZNEGO

dla uczniów naszej szkoły odbędzie się

1 września 2020 r. o godzinie 8.00 w kościele św. Jerzego.

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w powiecie pszczyńskim, wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa i komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz liczebność uczniów w naszej szkole (542 uczniów) inauguracja nowego roku szkolnego będzie przebiegała wg następującego harmonogramu:

 • Zapraszamy uczniów klas pierwszych z rodzicami na powitanie w szkole o godzinie 9.00 w hali GOSiRwejście dużą bramą na halę od strony Orlika z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (maseczka, odstępy, dezynfekcja dłoni).

 • Klasy II spotkają się z wychowawcami o godzinie 9.00 przy wejściu do budynku A i z wychowawcami przejdą do swoich sal z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (maseczka, odstępy, dezynfekcja dłoni).

 • Klasy III spotkają się z wychowawcami o godzinie 9.30 przy wejściu do budynku A i z wychowawcami przejdą do swoich sal z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (maseczka, odstępy, dezynfekcja dłoni).

 • Uczniów klas czwartych zapraszamy na godzinę 9.00 do hali GOSiR – wejście do szkoły przez budynek B z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (maseczka, odstępy, dezynfekcja dłoni) na spotkanie z nowymi wychowawcami.

 • Uczniów pozostałych klas zapraszamy na spotkania z wychowawcami wg poniższego porządku – wejście do szkoły przez budynek B z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (maseczka, odstępy, dezynfekcja dłoni):
KLASA SALA WYCHOWAWCA 01.09.2020 godzina
VA 303 Maciej Szpejna 9.00
VB 201 Ksenia Skipioł 9.00
VIA 302 Katarzyna Michalik 10.00
VI B 112 Renata Matuszczak-Machała 10.00
VI C 311 Wacław Korzeniowski 10.00
VI D 202 Agnieszka Pala-Bałuch 10.00
VII A 206 Marcin Baster 10.30
VII B 309 Barbara Wąsik 10.30
VII C 210 Anna Kołacińska 10.30
VII D 207 Agnieszka Jeruzel 10.30
VIII A 307 Piotr Jarosz 11.00
VIII B 308 Monika Iskrzycka 11.00
VIII C 208 Anna Sławska 11.00

Drodzy Rodzice wrześniowych pierwszoklasistów

Zespoły klasowe zostały ustalone zgodnie z kolejnością zapisów

Wychowawcą klasy Ia została Pani mgr Izabela Kowalska

klasy Ib została Pani mgr Elżbieta Beczała

klasy Ic została Pani mgr Grażyna Kwaśny

 • Szkoła zakupiła podręczniki i ćwiczenia z dotacji celowej, oczekujemy na ich dostawę z wydawnictwa
 • We wrześniu dzieci wypożyczą je z biblioteki na rok, a ćwiczenia otrzymają na własność
 • Pozostałe elementy wyprawki pierwszaka pozostają w gestii rodziców
 • Wszystkie sprawy organizacyjne zostaną przedstawione na spotkaniu z wychowawcą 01.09.2020 r. w dniu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, tuż po akademii inaugurującej
 • Od kilku lat przepisy oświatowe nie nakładają na szkołę obowiązku ubezpieczenia dzieci – NW, pozostawiając decyzję i wybór firmy ubezpieczającej rodzicom indywidualnie

Zapraszamy do śledzenia bieżących informacji na stronie www szkoły we wrześniu.

Kochani Uczniowie, Drodzy Rodzice

Kończy się rok szkolny. Był dla nas wszystkich twórczy, ale i trudny. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zdaliśmy egzamin i możemy radośnie spoglądać w stronę wakacji.

Poniższa prezentacjainformator ukazują pracę szkoły od września do czerwca roku szkolnego 2019/2020. Przedstawione w nich działania są dowodem, że w szkole działo się dużo, zajęcia były urozmaicone a koronawirus rozwinął naszą kreatywność.

Życzymy wszystkim zdrowych, radosnych wakacji.

Do zobaczenia 1 września w szkole.

Wasi nauczyciele

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Koniec roku szkolnego – wydarzenie radosne, wyczekiwane, odliczane….w tym roku szkolnym jednak inne niż zwykle, nietypowe, w cieniu pandemii, bo zamiast cieszyć się z pożegnania, wolelibyśmy chyba się spotkać razem, wrócić do szkolnej ławy, do tablicy, pograć z kumplami w piłkę, poplotkować w czasie przerw, po prostu pobyć z drugim człowiekiem. Właśnie teraz przekonaliśmy się, jak nieoceniony w edukacji jest bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem i nawiązywanie wzajemnych relacji. (więcej…)

Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 z katechezy

Klasa I

Poznaję Boży Świat”

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

 

Klasa II

Idziemy do Jezusa”

Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

 

Klasa III

Jezus jest z nami”

Podręcznik + Zeszyt Ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej

Wydawnictwo Jedność

 

Dla klasy IV
“Miejsca pełne BOGActw” + ćwiczenia z wydawnictwa Jedność

Dla klasy V
“Spotkania uBOGAcjące” + ćwiczenia z wydawnictwa Jedność

Dla klasy VI

“Tajemnice BOGAtego życia” + ćwiczenia z wydawnictwa Jedność

DZIEŃ OJCA

(więcej…)

Zakończenie roku szkolnego 2019/20 w okresie zwiększonego zagrożenia epidemiologicznego w regionie

Ze względu na liczebność uczniów w naszej szkole (504 uczniów) oraz biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną w powiecie pszczyńskim, wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa i komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 18.06.2020 r, odbiór świadectw przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w dniu 26 czerwca będzie umożliwiony w następujący sposób:

 • Ósmoklasiści, którzy dokumentu będą potrzebowali przy rekrutacji odbiorą świadectwa o godzinie 9.00 w małej sali gimnastycznej z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (maseczka, odstępy, dezynfekcja dłoni)
 • klasy 3, które kończą pierwszy etap nauki i rozstają się ze swoim wychowawcą odbiorą świadectwa w podziale na grupy o 9.30 i 10.00 zgodnie z komunikatem wychowawcy i zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych (maseczka, odstępy, dezynfekcja dłoni)

Uczniowie pozostałych klas, którzy będą chcieli odebrać świadectwo w dniu zakończenia roku szkolnego, będą to mogli uczynić podczas indywidualnego spotkania z wychowawcą we wskazanym terminie w swoich salach:

KLASY

26.06.2020 godzina

I

12.00-12.30

II

11.00-11.30

III

9.30 i 10.30

IV

12.00-12.30

V

11.00-11.30

VI

10.00-10.30

VII

9.00-9.30

VIII

9.00 sala gimnastyczna

lub w wybranej przez rodziców możliwości:

-w sekretariacie szkoły od 29.06.2020

-1 września w dniu rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego

O sposobie odbioru świadectwa decydują rodzice, mając na uwadze sytuację epidemiologiczną.

W załączeniu podstawa prawna i pismo Państwowego Inspektora Sanitarnego z 18.06.2020

KOCHANE DZIECI

Już niedługo wakacje! Wiemy, że uwielbiacie zabawy na świeżym powietrzu. Dziś kilka naszych propozycji na słoneczne dni…

(więcej…)

Konkurs plastyczny „Co w trawie brzęczy, bzyczy i cyka” rozstrzygnięty!

W miesiącu maju odbył się konkurs plastyczny pt. „Co w trawie brzęczy, bzyczy i cyka” organizowany przez świetlicę szkolną. Pomimo wielu trudności i przeszkód związanych

z nauczaniem zdalnym uczniowie naszej szkoły po raz kolejny nie zawiedli! Do organizatorów wpłynęło 57 prac konkursowych. Wszystkie piękne, oryginalne i pomysłowe. Komisja miała nie lada wyzwanie, aby rozstrzygnąć konkurs i wyłonić miejsca na podium. Przy wyborze prac, jury kierowało się następującymi kryteriami: (więcej…)

8 czerwca – Światowy Dzień Oceanów

W tym tygodniu, a dokładniej 8 czerwca, świętujemy Światowy Dzień Oceanów. Z tego powodu ludzie na całym świecie podejmują szereg akcji mających na celu nagłośnienie jeszcze większego wsparcia na rzecz ochrony środowiska morskiego i przyrody z nim związanej. Bez względu na to, gdzie mieszkamy, wszyscy jesteśmy zależni od mórz i oceanów oraz odpowiedzialni za ich stan. To właśnie woda stanowi ok. 70% powierzchni naszej planety. (więcej…)

Światowy Dzień Roweru

Drogie Dzieci!!!!

Czy wiecie, że 3 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru?!

Rower to jeden z najpopularniejszych środków transportu, używany w każdym miejscu na świecie. Nie dziwi więc, że ma on swoje święto, ale dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że pomysłodawcą tego projektu był Polak. Światowy Dzień Roweru ustanowiony został przez ONZ 12 kwietnia 2018 roku – jako datę wybrano 3 czerwca.

Celem święta jest promowanie roweru jako, niedrogiego, niezawodnego i ekologicznego środka transportu. (więcej…)

Dzień Dziecka :-)

Cała Polska Czyta Dzieciom

Zachęcamy do czytania dzieciom codziennie, a zwłaszcza w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom ogłoszonym przez Fundację ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom. W tym roku Tydzień Czytania obchodzony jest pod hasłem „Cała Polska czyta dzieciom o zwierzętach”.

Skorzystajmy z książek, które znajdują się na półkach w naszych domach, licznych książek online, albo dostępnych audiobooków. Oto kilka naszych propozycji: (więcej…)

DZIEŃ DZIECKA

Dzień Dziecka obchodzony jest w wielu krajach na świecie, jednak w rożnych terminach.

W Polsce, jak i innych krajach Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca, bowiem tego właśnie dnia, w 1949 roku Światowa Federacja Kobiet Demokratycznych zwróciła uwagę na problem ochrony dzieci przed złem świata.

We Francji 6 stycznia obchodzi się Święto Rodziny, czyli francuski odpowiednik Dnia Dziecka.

W Japonii Dzień Dziecka obchodzi się w dwóch terminach: chłopcy świętują 5 maja, a dziewczynki 3 marca.

W Tunezji dzieci obchodzą swoje święto 23 kwietnia.

Wiele krajów – państw członkowskich, chcąc uczcić rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw obchodzi to święto 20 listopada.

My obchodzimy Dzień Dziecka 1 czerwca

Przesyłamy Wam kilka ciekawych propozycji na ten niezwykły dzień.

Zacznijmy od piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=bokXAIDTwUA

Teraz czas na zabawy do których zachęcie rodziców i rodzeństwo, będzie rodzinnie.

Proponowane gry i zabawy ruchowe dla Was są proste, a jednocześnie bardzo atrakcyjne. Uczą współpracy z innymi, ćwiczą koordynację ruchową, a co najważniejsze – będzie w ich trakcie wiele śmiechu i radości.

Życzymy miłej zabawy !!!

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ

https://www.youtube.com/watch?v=JSEHK1V4w7k

Zapraszamy Was na bajkowy Dzień Dziecka

https://www.youtube.com/watch?v=rywPWRxTVAM

https://www.youtube.com/watch?v=J6qJihL2Ieg

Kochane Dzieci

W dniu Waszego święta

Życzymy Wam samych

Beztroskich dni,

Dużo uśmiechu na twarzy

I spełnienia Waszych

Marzeń

DZIEŃ MAMY

Z jakim świętem każdemu z nas kojarzy się maj? Oczywiście, że z Dniem Matki. W Polsce mamy mają swoje święto 26 maja. Jest to wyjątkowy dzień w roku, w którym możemy w szczególny sposób podziękować im za wszystko to co dla nas robiły i robią oraz pokazać, że są dla nas najważniejszymi osobami w życiu. (więcej…)

Ogłoszenie Rady Rodziców

W związku z rozprzestrzeniającym się wirusem Covid 19 w Naszym regionie oraz rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Naszej miejscowości zwracam się do Państwa z inicjatywą przeprowadzenia zbiórki na rzecz placówek medycznych.
W tym celu podaję nr subkonta Rady Rodziców gdzie można wpłacać dobrowolne kwoty.
Bank Spółdzielczy w Pszczynie nr 13 8448 0004 0038 0115 3000 0003.
Zebrane pieniądze zostaną w całości wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych.
Ponadto planujemy część zebranej kwoty przeznaczyć na zakup środków ochrony dla Naszej Szkoły, które zostaną wykorzystane przy egzaminie klas 8 oraz w szkole gdy zajęcia zostaną wznowione.
W przypadku chęci przekazania przez Państwa darów rzeczowych z uwagi na wyłączenie części Szkoły do dnia 5 czerwca 2020 r proszę o kontakt telefoniczny (Adam Maćkowski 502-393-473 ).

Za okazane wsparcie z góry dziękuję.

Przewodniczący Rady Rodziców Adam Maćkowski

Pilny komunikat

Szanowni Rodzice

W związku dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną w Gminie Goczałkowice -Zdrój w trosce o uczniów, rodziców i pracowników, zachowując szczególne środki bezpieczeństwa, szkoła zostaje wyłączona z zajęć w formie stacjonarnej do 05.06.2020. W tym czasie nie będą prowadzone w miejscu: zajęcia z pedagogiem, psychologiem, rewalidacyjne, konsultacje. Odsunięta w czasie zostaje organizacja zajęć opiekuńczych. O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.

W tym czasie, na miejscu w sekretariacie będzie można osobiście załatwić tylko pilne sprawy po wcześniejszym umówieniu się (tel. 32 212 71 89).

Dyrektor Szkoły

Beata Smolarek

 • Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6 poz. 69) – § 18.

Drodzy Rodzice!

Od 25 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej przywraca możliwość organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy, a nie posiadają innej możliwości zapewnienia dziecku opieki w tym czasie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim mają zapewnić dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomóc w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Wytyczne GIS zamieszczone zostały w „Pliku do pobrania”.

W dalszym ciągu utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej w formie kształcenia zdalnego, zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w szkole, jak i dla uczniów pozostających w domach.

To oznacza, że uczniowie poza zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w szkole mają obowiązek realizacji nauki w domu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

To rodzice decydują czy ich dzieci wrócą do szkoły na zajęcia opiekuńcze od 25.05.2020 r.

Bardzo proszę, abyście Państwo kierując się dobrem swoich dzieci, ich bezpieczeństwem, bezpieczeństwem pracowników szkoły oraz bezpieczeństwem społeczeństwa lokalnego, podjęli decyzję w sprawie wysłania dziecka do szkoły bądź pozostawienia dziecka w domu.

Proszę o podjętej decyzji o posłaniu dziecka na zajęcia opiekuńcze poinformować bezpośrednio sekretariat szkoły (tel. 322127189) do 20.05.2020 r. Informacja ta jest bardzo istotna ze względu na konieczność odpowiedniego przygotowania szkoły, na ewentualność przyjęcia dzieci w nowych, epidemicznych warunkach.

Brak informacji od rodzica do 20 maja 2020 r. traktować będę jako brak woli wysłania dziecka do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Dyrektor szkoły

Beata Smolarek

 

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna – czytaj