Święto Komisji Edukacji Narodowej

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

Święto Komisji Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej nr 1

13 października przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy ci, którym dobro oświaty jest bliskie sercu, wspólnie świętowali najważniejszy dla edukacji dzień – Święto Komisji Edukacji Narodowej. Myślą przewodnią tegorocznych obchodów był cytat „ojca literatury amerykańskiej ” M. Twaina – „Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać”

W mowie powitalnej Pani Dyrektor Beata Smolarek powitała zaproszonych gości:  Wójta Gminy Panią G. Plachę, Przewodniczącego Rady Gminy Pana P. Jacka, Inspektora Oświaty Pana K. Turonia, Przewodniczących Rady Rodziców Panią S. Szczotkę i Pana A. Maćkowskiego, nauczycieli-seniorów oraz pozdrowiła przybyłych na uroczystość absolwentów szkoły.

W trakcie uroczystości nie zabrakło serdecznych podziękowań dla pracy pedagogów ze strony włodarzy gminy. Pani Gabriela Placha złożyła na ręce pani dyrektor symboliczną wiązankę kwiatów z życzeniami i wyrazami wdzięczności dla wszystkich nauczycieli za trud wprowadzania młodych ludzi w dorosłe życie, za misję wychowywania kolejnych pokoleń goczałkowiczan i równocześnie służbę drugiemu człowiekowi. Słowami Jana Pawła II            z całego serca Pani Wójt podziękowała także wszystkim nauczycielom za zaangażowanie, współpracę i wyrozumiałość w tworzeniu nowej szkoły – „Są ludzie, którzy mają serca ze złota. Wszystko, co czynią, jest odbiciem ich serdeczności”. Do życzeń dołączyli się również Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Rady Rodziców.

14 października jest wspaniałą okazją docenienia i nagrodzenia pracy nauczycielskiej.      Pani Dyrektor Beata Smolarek wręczyła nauczycielom swoją nagrodę za promocję szkoły w różnych dziedzinach. W tym roku wyróżnienie otrzymali: P. Jarosz, K. Skipioł, J. Młodzik, D. Kołacińska, A. Niwińska, A. Kubica, M. Mrzyk, D. Antonik, R. Matuszczak-Machała, J. Szczygieł, H. Dyduch, K. Kupper, A. Kołacińska, W. Korzeniowski, K. Bienioszek, Ł. Hanke, J. Sobkowiak, J. Kordoń, M. Szpejna.

            Podczas akademii uczniowie klas III przypomnieli krótki rys historyczny związany z nowatorską uchwałą z 1773 roku, gdyż była to pierwsza w Europie państwowa władza oświatowa.

Jak co roku nie zabrakło oczywiście uczniowskich życzeń dla nauczycieli oraz symbolicznych kwiatów i upominków wyrażających wdzięczność za starania i wysiłek włożone w codzienną pracę oraz rozniecanie „płomienia ambicji i aspiracji” wśród młodych. W ramach podziękowania uczniowie złożyli także obietnicę, że wyrosną na wartościowych  ludzi.

Uroczystościom towarzyszyły występy muzyczno-taneczne oraz kabaret przygotowany przez uczniów klasy 3b. Pokaz dotyczył skomplikowanych relacji tego, który by chciał i tego, który nie zawsze może, czyli rzecz jasna nauczyciela i ucznia. Pantomimie towarzyszył akompaniament muzyczny, a całość sprawiła oglądającym wiele radości i uśmiechu.

            W trakcie akademii nastąpiło także wręczenie klucza przez Panią Dyrektor nowej przewodniczącej szkoły. Marta Adamczyk w obecności całej społeczności uczniowskiej złożyła uroczyste ślubowanie i podziękowała za zaufanie, którym obdarzyli ją koledzy i koleżanki w wyborach do Samorządu Uczniowskiego.

M. Major

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.