EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ DLA KLAS CZWARTYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

2 CZERWCA 2021 r w naszej szkole odbędzie się egzamin na kartę rowerową dla klas czwartych.
Egzamin składa się w dwóch części: 1. test pisemny, 2. cześć praktyczna.

Plan dnia:
Egzamin teoretyczny: Uczniów zdających prosi się o przygotowanie loginów i haseł (te same co w czasie zdalnego nauczania) na szkolną platformę Moodle. Egzamin składać się będzie z 25 pytań. Żeby zdać trzeba odpowiedzieć co najmniej na 20 poprawnie.
1 lekcja egzamin teoretyczny:
– klasa 4d – sala 307
– klasa 4c – sala 14
2 lekcja – egzamin teoretyczny:
– klasa 4a – sala 307
– klasa 4b – sala 14
3 lekcja – klasa 4a – uczniowie którzy zaliczyli test podchodzą do części praktycznej (czekają na nauczyciela B. Wąsik pod świetlicą z kaskami i kłódkami do rowerów), pozostali uczniowie lekcja wg planu.
4 lekcja- klasa 4c – uczniowie którzy zaliczyli test podchodzą do części praktycznej (czekają na nauczyciela B. Wąsik pod świetlicą z kaskami i kłódkami do rowerów), pozostali uczniowie lekcja wg planu.
5 lekcja – klasa 4b – uczniowie którzy zaliczyli test podchodzą do części praktycznej (czekają na nauczyciela B. Wąsik pod świetlicą z kaskami i kłódkami do rowerów), pozostali uczniowie lekcja wg planu.
6 lekcja – klasa 4d – uczniowie którzy zaliczyli test podchodzą do części praktycznej (czekają na nauczyciela B. Wąsik pod świetlicą z kaskami i kłódkami do rowerów), pozostali uczniowie lekcja wg planu.

Poszczególne klasy czwarte oprócz opisanych lekcji egzaminacyjnych – pozostałe lekcje bez zmian.
W razie ulewnego deszczu: część praktyczna egzaminu (na boisku) zostanie przeniesiona na inny dzień.

Termin egzaminu poprawkowego: 15 czerwca.

Każdy uczeń który zda egzamin teoretyczny może podchodzić do części praktycznej egzaminu na kartę rowerową.

Najważniejsze zagadnienia praktycznej części:
Obsługa roweru, umiejętność wsiadania na rower, utrzymania równowagi podczas jazdy, umiejętność utrzymania się na swoim pasie ruchu i swoim torze jazdy, umiejętność zasygnalizowania wykonania manewru (np. przy skręcaniu: obrót głowy w celu sprawdzenia bezpieczeństwa, wyciągnięcie ręki, dwie ręce podczas manewru na kierownicy), odpowiednie ustawienie do skrętu z drogi jednokierunkowej (u na w lewo skręt), umiejętność zasygnalizowania opuszczenia ronda, prawidłowe zatrzymanie (zahamowanie) przed linią STOP, umiejętność trzymania się przy krawędzi pasa ruchu ….

Praktyczne rady:

Aby podejść do egzaminu na Kartę rowerową uczeń musi oddać wychowawcy przed egzaminem:

1. uzupełniony Arkusza Zaliczeń Ucznia Ubiegającego się o Kartę Rowerową (można pobrać go TU)

2. wraz z Arkuszem należy oddać AKTUALNE zdjęcie ucznia o wymiarach: 45mm x 35 mm, z tyłu podpisane: imię, nazwisko i klasa. Zdjęcie jak najbardziej aktualne bo blankiet karty rowerowej będzie Wam służył do 18 roku życia.
Na egzaminie jeździmy w KASKU. Można na swoim rowerze, ale są też dwa rowery dostępne w szkole. W razie korzystania ze swego roweru proszę pamiętać o zamknięciu go na kłódkę.
W środę 26 maja uczniowie będą mieli okazję na lekcjach ostatni raz poćwiczyć do praktycznej części egzaminu ( na rowerach na boisku). Proszę to wykorzystać maksymalnie –zajęcia dużo pomagają przed egzaminem (tor taki jak na egzaminie). Kas obowiązkowy. Dwa rowery w szkole możliwe do wypożyczenia.

Na naszej szkolnej platformie internetowej: Moodle w zakładce technika klas 4 tych są umieszczone testy (1 – 5) próbne przed egzaminem na Kartę rowerową. Polecam bardzo bardzo je wykonać, tak długo aż będą wszystkie odpowiedzi poprawne. Testy są umieszczone na początku sekcji technika (od góry).

Koordynator karty rowerowej: Basia Wąsik

Comments are closed.