Cała Polska czyta dzieciom

Nasz udział w kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

Zdając sobie sprawę, jak doniosłą rolę w wychowaniu dzieci odgrywa czytanie książek, nasza szkoła 20 lat temu postanowiła włączyć się w społeczną akcję promującą czytanie „Cała Polska czyta dzieciom”. Deklarując swój udział w programie „Czytające szkoły”, zobowiązaliśmy się do codziennego głośnego czytania uczniom klas I-III w trakcie zajęć lekcyjnych. Organizowaliśmy też coroczne czytelnicze wydarzenia z udziałem zaproszonych gości: pisarzy, poetów, aktorów. Wśród czytających byli znani mieszkańcy Goczałkowic- Zdroju, nauczyciele, a często także sami uczniowie.

Na nasz mały jubileusz przygotowaliśmy fotograficzną relację z dotychczasowych spotkań z literaturą dziecięcą. Część I dotyczyła lat 2003-2013, a część II odnosi się do lat 2014- 2023.

Z tej okazji zachęcamy również rodziców do regularnego czytania dzieciom, gdyż jest to najbardziej skuteczny sposób wychowania ich na wykształconych, mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi.

Niech słowa Alberta Einsteina- motto Fundacji „ABC XXI- Cała Polska czyta dzieciom” w 2023 r. będą dla wychowawców, nauczycieli i rodziców impulsem do krzewienia czytelnictwa wśród najmłodszych.

Jeśli chcesz, aby twoje dzieci były inteligentne, czytaj im bajki. Jeśli chcesz, żeby były bardziej inteligentne, czytaj im więcej bajek”.

 

Comments are closed.