Informacja dla rodziców

dotycząca konieczności wykonania badania lekarskiego i zwracania badań bilansowych do pielęgniarki szkolnej. Narodowy Fundusz Zdrowia zamieścił informację, że wszystkie podmioty medyczne mają wykonywać świadczenia medyczne w tym zakresie.

Kierownik NZOZ „SALUBER„

MEDYCYNA SZKOLNA

Stanisława Maliszewska

Pielęgniarka szkolna

Elżbieta Zeman

Comments are closed.