„Naturalnie, że chronimy”- troszczymy się o przyrodę!

Nasza Szkoła została zaproszona do udziału w kampanii społecznej pod nazwą „Naturalnie, że chronimy”. We wtorek 25 października uczniowie z klas trzecich wzięli udział w lekcji o tematyce szeroko rozumianej ochrony środowiska. Mł. asp. Wojciech Janosz z Powiatowej Policji w Pszczynie poprowadził zajęcia, których kluczowymi założeniami jest poprawa ochrony praw zwierząt oraz skuteczniejsza ochrona środowiska (walka z procederem wywożenia śmieci do lasu i innych miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania, nielegalny przewóz i składowanie odpadów, podpalanie składowisk śmieci, ale także zapobieganie popełnianiu takich wykroczeń porządkowych jak np. zaśmiecanie, które bardzo negatywnie wpływa na środowisko naturalne). Dzieci wykonały piękne prace plastyczne, wykazując troskę o otaczającą nas przyrodę. Wszystkie dzieci biorące udział w lekcji otrzymały książeczki „Naturalnie, że chronimy”, dzięki której dowiedzą się jak chronić środowisko, nauczą się jak odpowiedzialnie spędzać czas w otoczeniu przyrody oraz jak troszczyć się o zwierzęta. Szkoła otrzymała również tabliczkę z napisem „Szkoła Przyjazna Naturze” z czym oczywiście w pełni się zgadzamy.

Całość przedsięwzięcia możliwa była dzięki, sześciu partnerom, którym przyświeca jeden cel – ochrona środowiska.  Inicjatywa ta powstała przy współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego w Katowicach oraz Centrum Rozwoju Lokalnego.
Dziękujemy za zaproszenie Naszej Szkoły w Goczałkowicach – Zdroju do udziału w warsztatach.

Koordynator spotkania

Grażyna Kwaśny

 

 

Comments are closed.