Stołówka szkolna

W bieżącym roku szkolnym cena obiadu w stołówce szkolnej wynosi 3 zł, natomiast obiadu i podwieczorku 4,50 zł.

 

Aktualny jadłospis:

 

Rodzice uczniów korzystających z obiadów mają obowiązek zgłosić telefonicznie (od 7.00 – 8.30) bądź osobiście nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby lub innej przyczyny.  Zgłoszenie zostaje odnotowane w sekretariacie szkolnym i przekazane Pani intendentce w celu rozliczenia płatności za obiady.

Comments are closed.