Stołówka szkolna

Aktualny jadłospis:

Jadłospis – czytaj

JADŁOSPIS od 17.06. – czytaj

Alergeny:

 1. Zboża zawierające gluten.
 2. Skorupiaki i produkty pochodne.
 3. Jaja i produkty pochodne.
 4. Ryby i produkty pochodne.
 5. Orzeszki ziemne, orzeszki arachidowe i produkty pochodne.
 6. Soję i produkty pochodne
 7. Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą).
 8. Orzechy tj. Migdały, orzechy laskowe, włoskie, nerkowce, brazylijskie.
 9. Gorczyca.
 10. Seler i produkty pochodne.
 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach powyżej 10mg/kg lub 10mg/l w przeliczaniu na SO2
 13. łubin i produkty pochodne.
 14. Mięczaki i produkty pochodne.

 

 

Rodzice uczniów korzystających z obiadów mają obowiązek zgłosić telefonicznie (od 7.00 – 8.30) bądź osobiście nieobecność dziecka w szkole z powodu choroby lub innej przyczyny.  Zgłoszenie zostaje odnotowane w sekretariacie szkolnym i przekazane Pani intendentce w celu rozliczenia płatności za obiady.


REGULAMIN STOŁÓWKI

Szkoły Podstawowej nr 1

w Goczałkowicach Zdroju

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów i pracowników SP nr 1.

 2. Warunkiem korzystania z posiłków jest dostarczenie wypełnionej karty zgłoszeniowej.

 3. Koszt jednego

obiadu wynosi 6,00 zł.

podwieczorku 3,00 zł.

 1. Odpłatność za obiady proszę uregulować do 10 dnia każdego miesiąca na podstawie podanej kwoty przez e-dziennik.

 2. W przypadku nieobecności w szkole należy zgłosić ten fakt telefonicznie lub przez e-dziennik.

 3. Harmonogram wydawania posiłków:

10:45 – 11:30 dla klas I , II, III

podwieczorek dla klas I -III

11:30 – 11:50 dla klas IV, V

12:35 – 12:55 dla klas VI, VII, VIII

 1. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

 2. W stołówce wywieszony jest jadłospis na 2 tygodnie.

 3. W szczególnych sytuacjach (awaria urządzeń, absencja personelu) zastrzega się możliwość dokonania zmian

w jadłospisie bez wcześniejszego ich publikowania.

 1. Przed wejściem na stołówkę zdezynfekuj ręce.

 2. Uczeń zabiera gotową porcje ze sztućcami z okienka podawczego.

 3. Każdy uczeń zobowiązany jest do kulturalnego zachowania się i spożywania posiłków oraz do utrzymania porządku

odnoszenia po sobie naczyń i zachowanie dystansu. Zabrania się zmiany miejsc w trakcie konsumpcji posiłków.

 1. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez nauczycieli dyżurujących i personelu kuchennego.

 2. Rezygnacja z obiadów jest możliwa po uprzednim zgłoszeniu

u pani intendentki telefonicznie lub przez e-dziennik i uregulowaniu odpłatności do dnia decyzji.

 1. Za szkody materialne spowodowane umyślnie przez dzieci odpowiadają finansowo rodzice.

 2. W przypadku negatywnego zachowania się dziecka

w stołówce zostaną podjęte następujące czynności:

– powiadomienie wychowawcy klasy,

– pisemne powiadomienie rodziców,

– wykluczenie dziecka z listy żywieniowej.

Comments are closed.