Informator

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem podsumowującym pracę naszej szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2020/2021. Wszystkie działania zostały dostosowane do warunków wynikających z panującej pandemii COVID-19.

INFORMATOR styczeń 2021 – czytaj

Comments are closed.