Aktywna tablica

Szkoła Podstawowa nr 1 została zakwalifikowana do udziału w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. Dzięki programowi w ostatnich dniach szkoła  została wyposażona w  monitor interaktywny.

Program Ministerstwa Edukacji Narodowej w 80% finansowany jest ze środków budżetu państwa, natomiast 20% to wkład własny gminy. Interaktywny monitor to duży 65″ ekran projekcyjny, którego obraz widoczny jest dla wszystkich uczniów w klasie.

Tablica pozwala nauczycielowy na zapisanie wszystkiego co działo się na powierzchni tablicy i przekazanie materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom, wyświetlanie dowolnego potrzebnego tła np. linia, kratka, układ współrzędnych, a także ilustracji, zdjęć i animacji i pisanie po nim. Dzięki wykorzystaniu monitora nauczyciel ma możliwość przygotowania ćwiczeń interaktywnych dla uczniów, którzy za pomocą swoich rąk mogą na powierzchni tablicy przesuwać litery, cyfry, słowa, a także obrazy, co daje im nowe doświadczenia i zmienia styl nauczania.

BS

Comments are closed.