ŚWIETLICA SZKOLNA – INFORMACJE

 1. PRZYPOMINAMY, ŻE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZYJMOWANI SĄ UCZNIOWIE, KTÓRYCH OBOJE RODZICÓW PRACUJE. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ TO W DEKLARACJACH.
 2. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ DOKONUJE SIĘ COROCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZGŁOSZENIA RODZICÓW, POPRZEZ WYPEŁNIENIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIA.
 3. WNIOSEK DO WYDRUKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ – pobierz

WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ (SALA NR 2) DO 10.09.2021.

UCZEŃ JEST UCZESTNIKIEM ŚWIETLICY PO ODDANIU WNIOSKU.

 1. GRUPY I SALE ŚWIETLICOWE:

 

GRUPA

KLASA

SALA

WYCHOWAWCA

I

1C

2

DARIA ANTONIK

II

1B

22

KATARZYNA KOTAS

III

1A,2A

24

GABRIELA KRÓL

IV

2B,2C

23

ELŻBIETA BECZAŁA

V

3A,3B,3C ORAZ KLASY STARSZE (JEŻELI BĘDZIE MIEJSCE W GRUPIE)

1 LUB 16

GABRIELA WRZOŁ, KSENIA SKIPIOŁ

 

 1. BARDZO PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

 

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

CELEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH.

 1. ŚWIETLICY SZKOLNA JEST CZYNNA W GODZINACH OD 7:00 – 16:00.

 2. WYCHOWAWCY ŚWIETLICY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA OD MOMENTU JEGO WEJŚCIA NA TEREN ŚWIETLICY DO MOMENTU ODEBRANIA GO PRZEZ OSOBY DO TEGO UPRAWNIONE. DZIECKO MUSI BYĆ ODEBRANE ZE ŚWIETLICY DO GODZINY 16.

 3. NIE PODLEGA OPIECE WYCHOWAWCÓW DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W SZKOLE PRZED GODZINĄ 7.00 ORAZ PO GODZINIE 16.00, A TAKŻE DZIECKO, KTÓRE NIE DOTRZE DO ŚWIETLICY. OBOWIĄZKIEM DZIECKA JEST ZGŁOSIĆ SWOJE PRZYJŚCIE DO ŚWIETLICY.

 4. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO UZUPEŁNIENIA KARTY ZGŁOSZENIA ORAZ AKTUALIZACJI DANYCH.

 5. NIE JEST CZŁONKIEM ŚWIETLICY DZIECKO, KTÓRE DO NIEJ NIE UCZĘSZCZA.

 6. ODBIERAĆ DZIECKO ZE ŚWIETLICY MOGĄ JEGO RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI LUB OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE PISEMNYM OŚWIADCZENIEM. OSOBA ODBIERAJĄCA DZIECKO ZE ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANA JEST POWIADOMIĆ O TYM WYCHOWAWCĘ ŚWIETLICY. UCZNIOWIE MOGĄ SAMODZIELNIE WYCHODZIĆ ZE ŚWIETLICY DO DOMU, JEŻELI POSIADAJĄ PISEMNE POZWOLENIE RODZICÓW.

 7. O WSZELKICH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH TRYBU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY (NP. ODBIERANIE DZIECKA PRZEZ OSOBĘ DOTĄD NIEUPOWAŻNIONĄ, SAMODZIELNE WYJŚCIE ITP.) RODZICE MUSZĄ POWIADOMIĆ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY PISEMNIE-Z DATĄ I PODPISEM. BEZ TAKIEGO UPOWAŻNIENIA DZIECKO NIE MOŻE OPUŚCIĆ ŚWIETLICY.

 8. DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANE JEST DO PRZESTRZEGANIA OKREŚLONYCH ZASAD, DOTYCZĄCYCH PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWA POBYTU W ŚWIETLICY, KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ, PODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY ORAZ DO SZANOWANIA SPRZĘTU STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY. ZACHOWANIE DZIECKA W ŚWIETLICY MOŻE MIEĆ WPŁYW NA JEGO OCENĘ Z ZACHOWANIA.

 9. W PRZYPADKU, GDY ZACHOWANIE DZIECKA ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU INNYCH DZIECI ORAZ GDY ZOSTAŁY WYCZERPANE WSZYSTKIE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE (WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM SZKOLNYM), A ZACHOWANIE DZIECKA NIE ULEGŁO ZMIANIE-MOŻLIWOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO ŚWIETLICY MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA.

 10. MOŻLIWOŚĆ UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA TAKŻE W PRZYPADKU, GDY OPIEKUNOWIE/RODZICE DZIECKA NIE PRZESTRZEGAJĄ REGULAMINU ŚWIETLICY.

 11. WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ŚWIETLICY RODZICE MOGĄ ZGŁASZAĆ I OMAWIAĆ Z WYCHOWAWCĄ ŚWIETLICY.

 

Comments are closed.