Z kroniki szkolnej

Z kroniki szkolnej

ROK 1949

[…] 3 IX 1949 założono kamień węgielny pod budowę nowego gmachu szkolnego w Goczałowicach Zdroju przy ul. Polnej.
Gminna Rada Narodowa w Goczałkowicach uchwaliła na wniosek Gminnej Komisji Oświatowej w dniu 22 XI 1946 przystąpić do budowy nowej szkoły w Goczałkowicach Zdroju. Pracami wstępnymi kierował założony Komitet Obywatelski Budowy Szkoły w Goczałkowicach Zdroju.
Pierwsze prace ziemne wykonały w czerwcu dzieci szkolne wraz z gronem nauczycielskim.Zwózkę wapna, cegły, cementu, piasku i żwiru wykonali miejscowi obywatele drogą szarwarku. W dniu 1 IX 1949 nadeszła uroczysta chwila rozpoczęcia budowy nowego gmachu szkolnego. […]

ROK 1952

[…] Niestety Powiatowe Przedsiębiorstwo Budowlane nie dotrzymało swojego zobowiązania, szkoła nie została oddana do użytku w dniu Święta Pracy.
Prace postępują bardzo powoli naprzód i nie ma nawet widoków, aby w dniu 1 IX szkoła została oddana do użytku.[…]

ROK 1953

[…] W lipcu 1953 Wydział Oświaty w Pszczynie powiadomił Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej i kierownictwo Szkoły w Goczałkowicach, że wynajęty budynek szkolny w „Spółce Brackiej” musi być opróżniony natychmist, gdyż zajęty zostanie on przez PZGZ w Pszczynie, który swoje lokale w Pszczynie oddać musi wojsku polskiemu.
Przeprowadzenie mebli, sprzętu i pomocy naukowych do nowej jeszcze nieukończonej szkoły odbywało się w bardzo trudnych warunkach.
Przy przewożeniu pomagała młodzież z SP.
Mimo dozoru straciło się dużo pomocy naukowych, książek z biblioteki szkolnej, w czasie przewożenia, jak i również w samym budynku nowej szkoły, gdzie robotnicy, którzy nadal pracowali w szkole mieli dostęp do wszystkich nawet na klucz zamkniętych lokali. Wskutek nieuwagi zniszczono częściowo i sprzęt szkolny.
W dniu 1 września oddano do użytku 7 sal lekcyjnych na ogólną liczbę 11 oddziałów. Nauka odbywała się w tej nowej szkole w bardzo trudnych warunkach, odczuwano brak ustępów, brak wody, światła elektrycznego a odgłosy pracujących robotników w szkole przeszkadzały uczącym podczas lekcji.
W październiku, gdy nastały chłodne dni kończono dopiero instalację centralnego ogrzewania. Mieliśmy wielkie trudności przy napełnianiu przewodów c.o. wodą.
Wodę wożono beczkami z pobliskiego potoku, a dzieci nosiły następnie tę wodę wiadrami do zbiornika na strychu.[…]

ROK 1954

[…] W roku 1954 oddano do użytku w szkole wszystkie sale wykładowe w ilości 10, oraz 2 pracownie: biologiczną i fizyko – chemiczną.
Ustępy niestety nie zostały wykończone, zbudowano prowizoryczne ustępy na podwórzu szkolnym.
W październiku 1954 r. wybrano przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego, jest nim ob. inż. Wycisk Jerzy, który w swoim planie pracy określił środki prowadzące do ostatecznego wykończenia budowy szkoły, gdyż Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej nie żyje wcale tym zagadnieniem. […]

ROK 1955

[…] W tym roku szkoła nareszcie została podłączona do sieci elektrycznej. Dzięki pomocy Komitetu Rodzicielskiego i Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej doprowadzono w tym roku we własnym zakresie wodę do hydroforu oraz przewodów w. k. Uruchomiono także na parterze ustępy dla chłopców i dziewcząt, co przyczyni się do podniesienia higieny w tutejszej szkole i ułatwi pracę sprzątaczkom w utrzymaniu czystości.
Komitet Rodzicielski poczynił kroki w kierunku ogrodzenia terenu szkolnego.
W tym celu zakupiono 275 sztuk kątowników na słupy do ogrodzenia.[…]

ROK 1956

[…] Szkoła nasza posiada wpawdzie wodę, ale woda ta pod względem chemicznym jest niemożliwa do używania na dłuższy okres, gdyż zawiera duży procent żelaza oraz CO2 agresywny (mg-1-53,90) wobec tego koniecznie trzeba wykonać urządzenie do odżelezienia wody.
Komitet Rodzicielski postarał się we własnym zakresie o 2 filtry żwirowe oraz jednego mieszacza. Wojewódzki FOS przyznał tutejszej szkole subwencję w wysokości 15000 zł na wykonanie jednego sytnika potrzebnego do urządzenia do odżelezienia wody.[…]

ROK 1957

[…] W naszej szkole zaczyna być już ciasno, 14 oddziałów trudno już zmieścić na jednej zmianie. Zamieniono dlatego pokój nauczycielski i świetlicę na klasy, uczy się przejściowo w tzw. Jadalni w suterenie. Czytelnię zamieniono tymczasowo na pokój nauczycielski.[…]

ROK 1958

[…] W tym roku szkoła została ogrodzona siatką, prace te wykonał ob. Smołka Ernest.
Przystąpiono do zniwelowania boiska szkolnego, a następnie do wstępnych prac przy urządzaniu boiska według przepisów. Pracami tymi zajął się kol. Pollak, nauczyciel wychowania fizycznego.[…]

ROK 1963

[…] Utrzymanie temperatury umożliwiającej prowadzenie zajęć szkolnych w naszym budynku jest bardzo trudne np. temperatura w klasach przy pełnym wykorzystaniu pieców centralnego ogrzewania waha sie od +4C do 6C – 8C. Wynika to z nieodpowiednich kaloryferów zainstalowanych w klasach, są za małe i nie są w stanie ogrzać pomieszczenia. Dzieci i nauczyciele marzną. Stan ten ulegnie poprawie, gdy szkoła zostanie otynkowana, a kaloryfery wymienione zostaną na większe.[…]

Comments are closed.