PIERWSZY TYDZIEŃ NOWEGO ROKU SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1

Pierwszy tydzień roku szkolnego 2020/2021 w naszej szkole był bardzo aktywny.

Pierwszego września uroczyście przywitaliśmy tegorocznych pierwszaków. Najmłodsi uczniowie przeżyli w naszej szkole swoje pierwsze chwile. Uczniom klas czwartych przedstawiono nowych wychowawców, odbyły się także spotkania pozostałych klas z wychowawcami.

Drugiego września wychowawcy otoczyli swoich uczniów szczególną opieką. Przez pierwsze godziny lekcyjne zespoły klasowe mogły wspólnie nacieszyć się powrotem do szkoły i równocześnie poznać nowe zasady bezpiecznego pobytu w szkole, w związku z obowiązującą pandemią. Uczniowie dowiedzieli się m.in. o zasadach przebywania w poszczególnych budynkach szkoły, co oznaczają żółto-czarne taśmy na korytarzach, w jaki sposób można wypożyczyć w nowym roku szkolnym książkę z biblioteki, jak sprawnie i bezpiecznie korzystać ze stołówki. Dziękujemy chętnym nauczycielom, którzy wzięli udział w instruktażowym filmie, mającym pomóc w zobrazowaniu wydawania posiłków na stołówce – z uwzględnieniem reżimu sanitarnego.

Środa, czwartek i piątek pierwszego tygodnia września to również czas szkoleń na platformach: szkolnej moodle i Office 365 dla uczniów klas 4-8.

Pan Korzeniowski, Pan Jarosz i Pan Szpejna wspólnie z wychowawcami starali się wdrożyć uczniów klas młodszych do obsługi nowych platform, klasy starsze mogły przypomnieć sobie działanie programów lub przetestować to, z czego nie udało się jeszcze skorzystać w trakcie zdalnego nauczania.

Naszego spotkania z multimediami nie ograniczamy jednak do wspomnianych dni szkoleniowych. Chcemy, aby uczniowie, nauczyciele, wychowawcy stosowali wspomniane narzędzia jako wsparcie w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej również bardzo aktywnie spędzili pierwsze dni w szkole, często korzystając z pobytu na świeżym powietrzu. Już od pierwszego dnia dzielnie żegnali się z opiekunami przed szkołą i samodzielnie udawali się na spotkanie ze swoim nauczycielem.

Zadbajmy wszyscy – wspólnie, aby dobre praktyki przyjęte i stosowane przez uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły podczas pierwszych dni naszej nauki i pracy pozostały z nami na długo.

 Agnieszka Niwińska

Comments are closed.