WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

Szanowni Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

W roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole przeprowadzone zostaną

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

dla chętnych uczniów

szkół podstawowych województwa śląskiego

z:

1) języka polskiego

2) matematyki

3) historii

4) geografii

5) biologii

6) fizyki

7) chemii

8) języka angielskiego

9) języka niemieckiego.

Ustalono trzy stopnie konkursów:

1) pierwszy stopień,

2) drugi stopień,

3) trzeci stopień.

Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem.

Ich celem jest:

1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych;

2) tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają;

3) propagowanie idei wspierania uzdolnień;

4) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

Konkursy są formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim.

  1. Szczegółowy zakres wiedzy i umiejętności wymagany na pierwszym stopniu konkursów obejmujący określone treści podstawy programowej dostępny jest u poszczególnych nauczycieli danego przedmiotu.
  2. Konkursy przedmiotowe – obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.

3. Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na drugim i trzecim stopniu konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów dostępnych na stronie Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów

1. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych stopni:

1) do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności;

2) do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy na stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 70 % punktów możliwych do zdobycia;

3) do trzeciego stopnia kwalifikują się uczestnicy stopnia drugiego, którzy w tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia;

Uczestnicy stopnia trzeciego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia;

2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 50 % punktów możliwych do zdobycia.

 

Terminarz Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

dostępne są u poszczególnych nauczycieli przedmiotu

oraz

na stronie

http://www.kuratorium.katowice.pl

 

Comments are closed.