Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju

Przewodniczący Rady Rodziców: Adam Maćkowski

Zastępca przewodniczącego: Sonia Szczotka

Skarbnik: Krystyna Dyrda – Błaziak

Sekretarz: Wioletta Negier – Wyrobek

 

15 września 2017r  odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym zebranie Rady Rodziców. Omówiono główne założenia pracy szkoły, wybrano ubezpieczyciela, ustalono, składkę na RR oraz wybrano nowy zarząd.4

Rada ustaliła, że składka na rok szkolny 2017/18 pozostaje bez zmian i wynosi 50 zł.

 

KONTO RADY RODZICÓW: 

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
W GOCZAŁKOWICACH ZDROJU
BANK SPÓŁDZIELCZY PSZCZYNA
NUMER: 67 8448 0004 0038 0115 3000 0001

 

Rada Rodziców informuje, że wysokość składki w roku  szkolnym 2016/2017 wynosi 50 zł.

Wpłaty można dokonać jednorazowo lub w ratach w czasie spotkań z wychowawcą u skarbnika Trójki Klasowej.

Comments are closed.