Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju w roku szkolnym 2023/24

Przewodnicząca: Anna Manowska
Wiceprzewodnicząca: Ewa Serafin
Sekretarz:  Monika Nowak
Skarbnik: Celina Becher

PLAN PRACY RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GOCZAŁKOWICACH – czytaj


Na zebraniu w dniu 6 września 2023 r. Rada uchwaliła wysokość składki 60 zł

Ustalona składka może być przekazywana w dwojaki sposób:

– na konto Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju

Nr rachunku bankowego: 67 8448 0004 0038 0115 3000 0001

Tytułem: Nazwisko i Imię Ucznia, Klasa, składka na Radę Rodziców 2022/2023,

– u skarbnika klasy.

Comments are closed.