Regulamin zachowania w czasie przerw

Regulamin zachowania się uczniów w czasie przerw.

 1. Uczniowie podporządkowują się poleceniom nauczycieli dyżurujących, pracowników szkoły
  i zwracają się do nich ze wszystkimi sprawami wynikłymi podczas przerw.
 2. Zabrania się otwierać okien na korytarzach i w toaletach, biegać po korytarzach, siadać
  w przejściach, na parapetach okiennych.
 3. Zabrania się zbiegać po schodach, zwłaszcza na przerwach obiadowych.
 4. Zabrania się blokować przejść w korytarzach, siedząc z wysuniętymi nogami.
 5. Uczniowie przebywają na piętrze, na którym odbywały się lub aktualnie odbywają
  ich zajęcia.
 6. Teczki uczniów mają być ustawione równo przy ścianie / ławeczce.
 7. Uczniowie korzystający z  obiadów z budynku A zobowiązani  są  do  przejścia na stołówkę wraz
  z nauczycielem dyżurującym w stołówce schodami przy budynku C.
 8. Uczniowie korzystający z  obiadów z budynku B zobowiązani  są  do  przejścia na stołówkę
  wraz z nauczycielem dyżurującym w stołówce.
 9. Schodząc na obiad uczniowie zastawiają tornistry pod salą lekcyjną, w której odbędzie się lekcja następna.
 10. Uczniowie schodzący do stołówki oraz przebywający na zewnątrz budynków zobowiązani
  są do powrotu na właściwe piętro natychmiast po sygnale przeddzwonka na lekcję.
 11. Uczniowie czekający na zajęcia wychowania fizycznego z budynku A podczas przerwy przebywają na korytarzu przed salą gimnastyczną.
 12. Uczniowie czekający na zajęcia wychowania fizycznego z budynku B podczas przerwy przebywają na łączniku pomiędzy szkołą a halą sportową.
 13. Na dźwięk przeddzwonka uczniowie ustawiają się przed klasami lekcyjnymi.
 14. Po dzwonku na lekcje WF-u uczniowie przechodzą wraz z nauczycielem dyżurującym przy hali
  do szatni a następnie razem z nauczycielem przechodzą na obiekty sportowe (te same czynności obowiązują po zakończeniu lekcji).
 15. Bez zezwolenia nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego nie wolno przebywać
  w klasach / świetlicy.
 16. Zabronione są zabawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia np. gra w piłkę na korytarzu.
 17. Nie wolno wychodzić poza teren budynku szkolnego.
 18. Na plac szkolny można w czasie przerw wychodzić jedynie w dni pogodne przy temperaturze
  na zewnątrz nie niższej niż 180C, jeżeli na zewnątrz znajduje się nauczyciel dyżurujący.
 19. Na plac szkolny można wychodzić dopiero po lekcji trzeciej wraz z nauczycielem dyżurującym.
 20. Zabrania się wszystkim uczniom przebywania podczas przerw na: placu zabaw, bieżni
  i terenach zielonych (za wałem).
 21. W toaletach i na korytarzach należy zachować czystość.
 22. W toaletach nie wolno załatwiać żadnych spraw poza kwestiami higieny i potrzeb fizjologicznych.
 23. Za złamanie regulaminu grożą punkty ujemne zawarte w Statucie Szkoły.

Comments are closed.