Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Uczniowie!

Szanowni Rodzice!

 

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole przeprowadzone zostaną

WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE

dla chętnych uczniów

szkół podstawowych województwa śląskiego

z:

1) języka polskiego

2) matematyki

3) historii

4) geografii

5) biologii

6) fizyki

7) chemii

8) języka angielskiego

9) języka niemieckiego.

Ustalono trzy stopnie konkursów:

1) pierwszy stopień,

2) drugi stopień,

3) trzeci stopień.

Konkursy są skierowane do uczniów wykazujących zainteresowania związane z wybranym przedmiotem.

 

Ich celem jest:

1) rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów szkół podstawowych;

2) tworzenie możliwości do współzawodnictwa uczniów i szkół, do których uczęszczają;

3) propagowanie idei wspierania uzdolnień oraz promocja nauczycieli i szkół wspierających uzdolnienia uczniów;

4) przygotowanie uczniów do podjęcia nauki w szkołach wyższego szczebla poprzez wdrażanie do samokształcenia oraz trafne rozpoznawanie możliwości uczniów.

Konkursy są formą wspierania uzdolnień uczniów w szkole, regionie i całym województwie śląskim.

 

Zakresy wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury na poszczególne stopnie konkursów

 1. Konkursy przedmiotowe – obejmują i poszerzają treści podstawy programowej danego przedmiotu.
 2. Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na pierwszym stopniu konkursu obejmuje określone treści podstawy programowej przedmiotu ustalone przez szkolną komisję konkursową.
 3. Szczegółowe zakresy wiedzy i umiejętności wymagane na drugim i trzecim stopniu konkursów oraz wykaz proponowanych lektur znajdują się w regulaminach konkursów.

Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów

 1. Kryteria kwalifikacji uczestników konkursów do poszczególnych stopni:

1) do pierwszego stopnia przystępują uczniowie na zasadzie dobrowolności;

2) do drugiego stopnia kwalifikują się uczniowie – zwani dalej uczestnikami konkursu, którzy na stopniu szkolnym uzyskają co najmniej 80 % punktów możliwych do zdobycia;

3) do trzeciego stopnia kwalifikują się uczestnicy stopnia drugiego, którzy w tym stopniu uzyskają co najmniej 85 % punktów możliwych do zdobycia;

Uczestnicy stopnia trzeciego mogą uzyskać tytuł laureata lub finalisty:

1) laureatami zostają uczestnicy, którzy uzyskali co najmniej 90 % punktów możliwych do zdobycia;

2) finalistami zostają pozostali uczestnicy zakwalifikowani do trzeciego stopnia konkursu, którzy uzyskali co najmniej 50 % punktów możliwych do zdobycia.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

dostępne są u poszczególnych nauczycieli przedmiotu

oraz

na stronie

http://www.kuratorium.katowice.pl

 Strona główna » Szkoły i organy prowadzące » Konkursy, olimpiady, turnieje » Wojewódzkie konkursy przedmiotowe organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty

  

Załączniki:

 1. Zasady-organizacji-konkursow_2020_2021 – czytaj
 2. Informacje_2020/2021 – czytaj
 3. Wymagania:
  1. zalacznik A_biologia_wymagania,
  2. zalacznik A_fizyka_wymagania,
  3. zalacznik A_historia_wymagania,
  4. zalacznik A_j.niemiecki_wymagania,
  5. zalacznik A_jezyk-polski_wymagania,
  6. zalacznik A_matematyka_wymagania,
  7. załącznik A_chemia_wymagania,
  8. załącznik A_geografia_wymagania,
  9. załącznik A_język angielski_wymagania,
 4. Poszczególne Regulaminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych woj. śląskiego w roku szkolnym 2020/2021 – czytaj

Wszystkie informacje na stronie Kuratorium Oświaty tutaj

Comments are closed.