Zbieramy makulaturę

W dniu 9 maja br. przewodniczący klasy 7B Jan Czyż odebrał z rąk Pani Beaty Smolarek – dyrektor SP1 i Pani Renaty Gryzełko – koordynatora akcji gratulacje i nagrodę pieniężną dla klasy, która przy stuprocentowym zaangażowaniu osiągnęła najwyższy wynik w ilości zebranej makulatury – trochę powyżej siedmiu ton. Kwota z nagrody pozwoli dofinansować majowy wyjazd uczniów na dwudniową wycieczkę klasową.

Ksenia Skipioł

Comments are closed.