300 plus na wyprawkę szkolną – Jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek na rok szkolny 2022/23

Rządowy program Dobry Start gwarantuje wsparcie dla każdego ucznia w wysokości 300 zł. To program socjalny zapewniający finansową pomoc w zakupie wyprawki szkolnej. Wnioski można składać online już od 1 lipca. Za rządową wyprawkę można kupić m.in.: plecaki, piórniki, przybory szkolne, a także te podręczniki, które nie są darmowe.

Z jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci od 7 do 20 roku życia oraz uczniów niepełnosprawnych, którzy nie skończyli jeszcze 24 lat. Jeżeli w domu dzieci w wieku szkolnym jest więcej, to świadczenie przysługuje na każde z nich.

Nie ma kryterium dochodowego, więc o dofinansowanie wyprawki szkolnej mogą się starać także zamożniejsze rodziny. Nie ma też znaczenia, czy uczniowie wychowują się w rodzinach biologicznych, czy zastępczych. Wniosek o świadczenie mogą też złożyć rodzice uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych. Pod warunkiem, że ich dzieci spełniają kryteria wiekowe.

Świadczenie z rządowego programu Dobry Start nie przysługuje przedszkolakom, uczniom zerówek i studentom.

Żeby otrzymać 300 plus na wyprawkę szkolną dla ucznia, faktyczni opiekunowie ucznia muszą złożyć odpowiedni wniosek .

Wnioski elektroniczne można składać już od 1 lipca 2022 roku. Termin składania wniosków w programie Dobry Start mija 30 listopada –  jak w ubiegłych latach.

Wnioski o świadczenie rozpatruje ZUS, a od 2021 roku można je składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem:

Jeżeli osoba, która chce złożyć wniosek, nie ma dostępu do komputera, będzie mogła skorzystać z komputerów udostępnionych w tym celu w najdłuższym oddziale ZUS-u.

Te rodziny, które szybko złożą wnioski, czyli w lipcu i sierpniu, pieniądze powinny dostać do 30 września.

Wnioski złożone później będą rozpatrywane przez około 2 miesiące, więc wypłat świadczenia można się spodziewać po upływie tego czasu. Pieniądze z 300 plus wpłyną bezpośrednio na podane we wniosku konto bankowe. Nie będzie możliwości ich odbioru w gotówce. 

 

Comments are closed.