Misjonarze budowniczymi pokoju

Pod tym hasłem odbył się XXI Ogólnopolski Konkurs Misyjny „Mój szkolny kolega z misji”. Konkurs był przeprowadzony w różnych kategoriach i przedziałach wiekowych. W kategorii plastycznej z naszej szkoły wzięły w nim udział klasy I – III oraz IV – VI. Z każdego przedziału wiekowego najlepsza praca została wysłana do organizatorów konkursu do Warszawy. Wielką dla nas radością była wiadomość, że po raz kolejny uczennica klasy V a – Julia Chrąściel otrzymała III miejsce w tym ogólnopolskim konkursie misyjnym. 17 maja w Warszawie w Sanktuarium Ks. Jerzego Popiełuszki została jej wręczona zasłużona nagroda. GRATULACJE!

Comments are closed.