Szkolny Konkurs Recytatorski

W dniu 3.04.2014 r.odbyła się druga edycja Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Poeci dla dzieci…..”. Organizatorem konkursu była p. Anna Kubica i p. Janina Barczyk. Konkurs skierowany był dla klas I-III i przystąpiło do niego 18 uczniów. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań poetyckich dzieci, uwrażliwienie na piękno poezji, rozwijanie zdolności artystycznych oraz wyszukiwanie młodych talentów.

Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem przygotowali swoje umiejętności recytatorskie, wszyscy nagradzani byli gromkimi brawami publiczności, wśród której byli również rodzice występujących dzieci.

Komisja konkursowa w składzie p. I. Pryszcz-Wiczek, p. I. Lemańska, p. A. Kubica i p. M. Kłakus, wnikliwie wysłuchała młodych Recytatorów i wyłoniła zwycięzców:

I kategoria wiekowa – klasy I

  • I miejsce-  Emilia Wirkus kl. I b
  • II miejsce- Igor Kubica kl. I c
  • III miejsce- Natalia Maroszek I c

II kategoria wiekowa – klasy II

  • I miejsce- Sonia Mendrok kl.II b
  • II miejsce- Karolina Kopeć kl. II b
  • III miejsce- Martyna Przemyk kl. II a

III kategoria wiekowa – klasy III

  • I miejsce- Justyna Dzida kl. III c
  • II miejsce- Tymoteusz Młodzik kl. III a
  • III miejsce- Patrycja Kurtok kl. III d

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe, które wręczyła dzieciom p. wice-dyr. Izabela Pryszcz-Wilczek. Nagrody książkowe ufundowała Rada Rodziców. Słowa podziękowania za pracę otrzymało jury oraz nauczyciele, którzy przygotowali dzieci do konkursu. Zwycięzcom jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje, życzymy dalszych sukcesów i zapraszamy za rok.

Janina Barczyk

 

Comments are closed.