Karta rowerowa

Karta rowerowa

Przygotowanie do karty rowerowej odbywa się na zajęciach technicznych prowadzonych przez Barbarę Wąsik. Przygotowanie obejmuje wiadomości ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz jazdy na rowerze (po zajęciach lekcyjnych). Do egzaminu mogą przystąpić uczniowie klas czwartych, którzy ukończyli 10 lat w wyjątkach za zgodą rodzica uczniowie, którzy w tym roku ukończą 10 lat. Blankiet karty rowerowej po zdanych egzaminach uczniowie otrzymają najwcześniej w dniu 10 urodzin. Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Na naszej stronie jest próbny test jednokrotnego wyboru.

 

Comments are closed.