Programy nauczania

Wykaz programów klas I-III

1. Klasy pierwsze Program nauczania dla pierwszego etapu kształcenia Nowa Era
– Elementarz odkrywców autorzy: Teresa Janicka – Panek, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Janina Winiecka – Nowak, Michał Kęsa

 

2. Klasa druga Program nauczania dla pierwszego etapu kształcenia Nowa Era
– Elementarz odkrywców autorzy: Teresa Janicka – Panek, Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz, Janina Winiecka – Nowak, Michał Kęsa

 

3.Klasa trzecia Program nauczania dla pierwszego etapu kształcenia MEN – Doświadczanie świata autor: Marzena Kędra

 

Religia Program Nauczani W drodze do Wieczernika autor W.Kubik numer dopuszczenia AZ-1-01/10

Klasa I podręcznik  Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa

numer dopuszczenia AZ-11-01/10-KR-1/11 data dopuszczenia 11.04.2011r.

Klasa II podręcznik Kochamy Pana Jezusa

numer dopuszczenia AZ-12-01/10-KR-1/12 data dopuszczenia 07.05.2012r.

Klasa III podręcznik Przyjmujemy Pana Jezusa

numer dopuszczenia AZ-13-01/10-KR-14/13 data dopuszczenia 21.06.2013r.

 

Wykazy programów klas IV SP-III Gim

Programy nauczania z języka polskiego, wos-u, religii, historii, doradztwa zawodowego – czytaj

Programy nauczania z przyrody, biologii, chemii, fizyki, wdż, techniki, geografii – czytaj

Programy nauczania z matematyki – czytaj

Programy nauczania z informatyki – czytaj

Programy nauczania muzyki i plastyki – czytaj

 

Tematy lekcji WDŻ – czytaj

 

Comments are closed.