ZAPOWIEDŹ ZAWODÓW PŁYWACKICH

ZAPOWIEDŹ POWIATOWYCH DRUŻYNOWYCH ZAWODÓW PŁYWACKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

W

GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

 1. Termin i miejsce zawodów

Miejsce:

KRYTA PŁYWALNIA W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU

Termin: 27 październik 2021 r. (środa) godzina 8.50-13.00

 1. Organizator

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GOCZAŁKOWICACH – ZDROJU

 1. Współorganizatorzy

GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 1. Cele zawodów

– współzawodnictwo międzyszkolne

– Popularyzacja pływania, jako czynnej formy uprawiania rekreacji

sportowej i spędzania czasu wolnego.

– Umożliwienie sprawdzenia swoich umiejętności pływackim wszystkim pływającym i

chcącym wystartować w zawodach.

– Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy Goczałkowice,

ze szczególnym uwzględnieniem rozbudzania i rozwoju zainteresowań pływackich

wśród dzieci i młodzieży.

 1. Uczestnicy

Reprezentacje szkół podstawowych powiatu pszczyńskiego

 1. Zgłoszenia zawodników

Zgłoszenia drużyn i potwierdzenia udziału w zawodach dokonują trenerzy wychowawcy szkół na listach startowych do dnia 25 października i wysyłają na adres: kkupper1@wp.pl

Listy startowe do pobrania są na stronach Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach Zdroju: www.sp1goczalkowice.pl lub na stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji: www.gosir.goczalkowicezdroj.pl

 

 1. Uczestnictwo

Reprezentacja liczy 8 dziewcząt lub 8 chłopców – po dwóch w każdym roczniku. W zawodach ogólnopolskich startują mistrzowie województw.

 1. Program zawodów wg kolejności startów:

Sztafeta 8×50 m stylem dowolnym

Wyścigi indywidualne:

Rocznik 2011 i 2012

50 m stylem klasycznym – 1 zawodnik,

50 m stylem grzbietowym – 1 zawodnik,

50 m stylem dowolnym – 1 zawodnik.

Czwarty zawodnik startuje w dowolnie wybranym stylu spośród trzech.

Rocznik 2009 i 2010

50 m stylem motylkowym – 1 zawodnik,

50 m stylem klasycznym – 1 zawodnik,

50 m stylem grzbietowym – 1 zawodnik,

50 m stylem dowolnym – 1 zawodnik.

Ostateczną decyzję na temat dystansów i liczby zawodników podejmuje organizator imprezy w porozumieniu z WSZS.

 

9.Przepisy techniczne

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZP na pływalni 25 metrowej,

– w przypadku gdy pływalnia nie posiada słupków po obu stronach start ze słupka z głębokiej części basenu i z wody ze strony płytkiej

– każdy zawodnik ma prawo startu w 1 konkurencji indywidualnej i w sztafecie,

– szkoła może wystawić tylko jedną drużynę w każdej kategorii,

– zawody przeprowadzone są seriami na czas, rozstawienie zawodników w poszczególnych seriach nastąpi na zasadach ogólnych.

 

 1. Punktacja drużynowa

Sklasyfikowane będą tylko zespoły, które wystawiły sztafetę.

Punktację prowadzi się według zajętych miejsc w poszczególnych konkurencjach:

– w indywidualnych: I m. – 17 pkt, II m. – 15 pkt, III m. – 14 pkt itd.,

– w sztafecie: I m – 34 pkt, II m. – 30 pkt, III m. – 28 pkt itd.,

– do punktacji drużynowej zaliczać się będzie 8 wyników indywidualnych i wynik sztafety,

– drużyna która nie wystawiła zawodnika w danym wyścigu, nie zdobywa punktów za dany wyścig, jednak nie podlega dyskwalifikacji,

– zawodnik zdyskwalifikowany w danym wyścigu indywidualnym nie zdobywa punktów,

– w przypadku równej liczby punktów o kolejności decyduje miejsce sztafety, a dalej większa liczba zdobytych miejsc pierwszych, drugich itd.,

– prowadzi się oddzielnie punktację dla dziewcząt i chłopców. – dodatkowy mecz po wyczerpaniu w/w kryteriów,

 

 1. Regulamin zawodów

Każda, osoba chcąca wystartować w zawodach musi mieć pisemną zgodę opiekunów prawnych (rodzica),

Zawody prowadzone są zgodnie z przepisami PZP

Punktacja w zawodach wg. Informatora Szkolnego Związku Sportowego

 

 1. Nagrody

Dyplomy dla pierwszych trzech drużyn

 

 1. Program zawodów

8.50- weryfikacja drużyn

9.15- rozgrzewka dziewczyny

9.35- rozgrzewka chłopcy

10.10- rozpoczęcie zawodów

Ok. 12.00 – wyścigi sztafetowe

12.30 – ceremonia wręczenia dyplomów dla najlepszych drużyn

 

14.Postanowienia końcowe

W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje organizator

ZAPRASZAMY

 

Do pobrania:

Comments are closed.