KONKURS PLASTYCZNY

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GOCZAŁKOWICACH

serdecznie zaprasza uczniów kl.1-3 do udziału w Konkursie Plastycznym „PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA” lub „PORTRET PRACOWNIKA NASZEJ SZKOŁY” .

CEL KONKURSU:

 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci,

 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,

 • czerpanie radości z procesu tworzenia

ORGANIZATOR: świetlica szkolna

REGULAMIN KONKURSU:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci klas 1-3.

 • Technika wykonania pracy plastycznej: płaska (farby, pastele, kredki, węgiel, ołówek itp).

 • Format prac plastycznych: A4.

 • Każdy uczestnik konkursu wykonuje i oddaje tylko jedną pracę.

 • Praca powinna zostać podpisana na odwrocie strony (imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko nauczyciela/pracownika z portretu)

 • Na portrecie może występować wychowawca klasy, nauczyciel uczący danego przedmiotu lub pracownik naszej szkoły.

 • Prace należy dostarczyć osobiście do świetlicy szkolnej (sala nr 2) do dnia 09.10.2021r.

 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci i ich opiekunów oraz akceptację regulaminu.

 • Przyniesione prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21.10.2021r.

ZAPRASZAMY!

Comments are closed.