Regulamin

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W GOCZAŁKOWICACH- ZDROJU

 1. Z księgozbioru biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy Szkoły Podstawowej nr 1  oraz rodzice.
 2. Godziny pracy biblioteki są ustalone na początku roku szkolnego.
 3. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 4. Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mogą wypożyczyć jednorazowo 4 książki na okres  2 tygodni. Uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej mogą wypożyczyć jednorazowo 2 książki na okres 1 miesiąca. Lektury są udostępniane do czasu zakończenia omawiania na lekcjach natomiast podręczniki na cały rok szkolny.
 5. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 6. Czytelnicy mają prawo do wypożyczeń na okres ferii zimowych.
 7. Nauczyciele mogą wypożyczyć podręczniki i literaturę metodyczną na cały rok szkolny.
 8. Biblioteka nie wypożycza uczniom zbiorów audiowizualnych.
 9. Po upływie terminu zwrotu, czytelnik jest zobowiązany oddać książkę lub prolongować termin zwrotu na określony czas.
 10. Osobom, które nie oddają książek w terminie, zostanie ograniczona możliwość korzystania z wypożyczalni.
 11. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia pozycji lub przyniesienia innej, uzgodnionej z bibliotekarzem.
 12. Wszystkie wypożyczone książki należy zwrócić do 12 czerwca danego roku Osobie, która nie rozliczyła się z biblioteką  przyznaje się punkty ujemne wg Szkolnego Regulaminu Oceniania Zachowania. Natomiast w nowym roku szkolnym wstrzymuje się wypożyczenia do momentu uregulowania zaległości.
 13. Absolwenci oraz odchodzący ze szkoły pracownicy mają obowiązek rozliczyć się z biblioteką.
 14. Wszystkie zbiory biblioteczne należy szanować, a zauważone uszkodzenia zgłaszać bibliotekarzowi.
 15. W bibliotece obowiązuje cisza oraz całkowity zakaz wnoszenia i spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
 16. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny Regulamin.
 17. W przypadkach szczególnych – nie określonych niniejszym Regulaminem – decyduje nauczyciel bibliotekarz.

 

 

Regulamin na wesoło

 • My, książki, chętnie gościmy w progach naszej biblioteki uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.
 • Drogi Czytelniku! W trosce o swoje dobre imię i nasze bezpieczeństwo wypożyczaj nas wyłącznie na swoje nazwisko.
  Nie przekazuj nikomu innemu! Możesz ściągnąć na siebie kłopoty!
 • Jesteśmy bardzo towarzyskie. Nie przetrzymuj nas długo. Chcemy odwiedzić również innych.
 • Chcemy być eleganckie i zadbane dla Ciebie, Czytelniku! Uszanuj naszą urodę, ciesz się nią. Zauważone zniszczenia zgłoś bibliotekarzowi niczym kosmetyczce.
 • Żyjemy w świecie cywilizowanym. Nie bój się zgłosić naszego zagubienia lub zniszczenia. Chcemy się odnaleźć! Bibliotekarz też człowiek. Wspólnie ustalicie, jak zrekompensować ewentualną szkodę.
 • My, książki, jesteśmy bardzo wrażliwe na hałas! Podelektuj się ciszą
  i spokojem, jaki oferujemy, a odkryjesz świat relaksu.
 • W letnie wakacje wszystkie wypoczywamy na półkach w naszej bibliotece. Nie męcz nas dłużej! Zwróć nas na początku czerwca.

Comments are closed.