Oferta

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • bezpłatną naukę języków obcych: angielskiego i niemieckiego
 • bezpłatną naukę pływania w ramach kształcenia zintegrowanego
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia logopedyczne,
 • gimnastykę korekcyjną na pływalni
 • opiekę pedagoga,
 • zajęcia komputerowe wspomagające naukę,
 • możliwość korzystania z biblioteki szkolnej oraz czytelni,
 • bogatą ofertę imprez kulturalno-oświatowych,
 • szeroki wybór zajęć pozalekcyjnych: zajęcia koła szachowego, zespołu regionalnego, sekcji pływania sportowego,
 • możliwość korzystania dzieci ze świetlicy szkolnej w czasie dostosowanym do potrzeb rodziców,
 • korzystanie z obiadów na stołówce szkolnej.

 

Dbamy o naszych uczniów:

 • wspierając uczniów z trudnościami adaptacyjnymi,
 • warsztaty integracyjne prowadzone przez pedagoga,
 • prowadząc szeroko rozwiniętą profilaktykę przemocy i uzależnień w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole,
 • zapewniając logopedyczne badania, diagnozę i terapię dzieci z zaburzeniami mowy,
 • program logopedyczny wspierający naukę czytania i pisania w nauczaniu zintegrowanym,- organizując imprezy szkolne integrujące uczniów, rodziców i środowisko lokalne
 • koncerty, przedstawienia teatralne.

Comments are closed.