Wycieczka Klas Drugich do Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej: Warsztaty Zielarskie

Klasy drugie miały okazję uczestniczyć w wyjątkowej wycieczce do Skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej, gdzie czekały na nie warsztaty zielarskie o tematyce przyrodniczej. Skansen, dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), oferuje przestrzeń pełną zieleni i różnorodnych roślin, które stały się głównymi bohaterami zajęć.

Podczas warsztatów dzieci miały możliwość zapoznania się z dobrodziejstwami ogrodu znajdującego się w skansenie. Przewodnicy w ciekawy sposób opowiadali o różnorodnych ziołach i roślinach, które od wieków wykorzystywane są w medycynie naturalnej oraz w codziennym życiu. Uczestnicy warsztatów nie tylko słuchali, ale również aktywnie brali udział w zajęciach, co rozwijało ich umiejętności manualne oraz poszerzało wiedzę przyrodniczą. Podczas zwiedzania skansenu dzieci zobaczyły także stare chaty, spichlerze
i szopy z pełnym wyposażeniem, co przybliżyło im życie w dawnej wsi.

Każde dziecko miało szansę samodzielnie skomponować swoje wyroby, co było źródłem wielkiej radości i satysfakcji. Warsztaty zielarskie w Skansenie Zagroda Wsi Pszczyńskiej nie tylko edukowały, ale także integrowały uczestników, rozwijając w nich świadomość ekologiczną oraz szacunek do natury. Wycieczka ta na długo pozostanie w pamięci uczniów jako wyjątkowe spotkanie z przyrodą i tradycją.

 

 

Comments are closed.