14 października 2020 roku Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej wprowadzono w 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. Święto upamiętnia powstanie w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej –  pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty zajmującego się reformą szkolnictwa w Polsce.

Komisja działała w latach 1773 – 1774. Powołana została  przez Sejm Rozbiorowy na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zapoczątkowała nowoczesną strukturę organizacyjną oświaty w naszym kraju – począwszy od szkół elementarnych a skończywszy na uczelniach wyższych. Reforma objęła programy nauczania, do których wprowadzono elementy nauk przyrodniczych, historii i geografii Polski, naukę języka ojczystego oraz wychowanie obywatelskie. Komisja powołała także Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, którego głównym zadaniem było przygotowywanie podręczników. W wyniku działań Komisji zreorganizowane zostały też akademie: krakowska i wileńska. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przemianowany na Szkołę Główną Koronną stał się nowoczesną placówką. Wysoką rangę zyskał także Uniwersytet Wileński. Zreformowany i przekształcony na Szkołę Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego stał się ważnym ośrodkiem nauk przyrodniczych i astronomii. Komisja planowała również powołać Królewski Uniwersytet w Warszawie. Jednak rozbiory i późniejsze działania zaborców skutecznie udaremniły dalsze reformy edukacji w Polsce zaplanowane przez Komisję Edukacji Narodowej.

W dniu wczorajszym w naszej szkole nie zabrakło akcentów przypominających o obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Jak zawsze nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania! Samorząd szkolny przygotował dla każdego pracownika placówki własnoręcznie zrobione plakietki. Jak co roku nie zabrakło również kwiatów i pięknych kartek z życzeniami! Na szkolnych korytarzach powstały gazetki okolicznościowe przypominające genezę tego święta. Z tej okazji wychowawczynie świetlicy zorganizowały konkurs plastyczny „Portret mojej Pani/Pana”, który zostanie rozstrzygnięty 21 października.  Niebanalne prace konkursowe zdobią szkolne korytarze i cieszą oko uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Tradycyjnie z okazji tego święta pani dyrektor Beata Smolarek przyznała nauczycielom Nagrody Dyrektora za  wyróżniającą pracę w roku szkolnym 2019\2020. Jak sama powiedziała,  przyznając wyróżnienia kierowała się osiągnięciami nauczycieli w dziedzinie pracy na rzecz dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Nagrodę Dyrektora otrzymało dwudziestu nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

Uhonorowani nauczyciele to:

mgr Izabela Lemańska

mgr Aneta Lisiecka

mgr llona Szweda

mgr Renata Gryzełko

mgr Barbara Wąsik

mgr Anna Sławska

mgr Maciej Szpejna

mgr Sławosz Pękała

mgr Młodzik Janusz

mgr Grażyna Kwaśny

mgr Anna Kubica

mgr Wacław Korzeniowski

mgr Piotr Jarosz

mgr Honorata Dyduch

mgr Piotr Dąbkowski

mgr Elżbieta Beczała

mgr Kamila Bienioszek

mgr Daria Antonik

mgr Jolanta Sobkowiak

mgr Agnieszka Niwińska

W najbliższym czasie Nagrodę Wójta Gminy Goczałkowice – Zdrój za całokształt pracy dydaktycznej na rzecz oświaty w Goczałkowicach – Zdroju odbierze mgr Maria Korzeniowska – nauczycielka języka angielskiego w naszej szkole.

Comments are closed.