Wywiadówki i konsultacje

Terminy spotkań z rodzicami 2019/2020

 

19 IX pierwsze spotkania z wychowawcami poprzedzone zebraniem ogólnym o godzinie 17.00

 X konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem

X ślubowanie klas I

28 XI wywiadówka śródokresowa

XII konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem

 

6 II 2020 wywiadówki za pierwsze półrocze

III konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem

2 IV wywiadówki klas VIII + konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem

21 V wywiadówki śródokresowe I-VII + konsultacje dla klas VIII wg potrzeb

VI konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem

 

19 IX zebranie ogólne o godzinie 17.00. Po zebraniu ogólnym zebrania z wychowawcami w salach.

Wywiadówki (listopad, luty, maj)

16.30 – klasy I-III,

17.30 klasy IV-VIII

 

 

Comments are closed.