Terminy spotkań z rodzicami 2022/2023

  • 1.09.2022 pierwsze spotkania z wychowawcami uczniów klas I
  • 8.09.2022 17.00 – spotkanie rodziców klas VIII z dyrektorem szkoły, następnie spotkanie z wychowawcami w salach
  • 8-14.09.2022 pierwsze spotkania z wychowawcami klas II, III, IV, V, VI,VII – indywidualne terminy ustalają wychowawcy
  • 01.12.2022 wywiadówka śródokresowa połączona z kiermaszem
  • 13 -17.02.2023 wywiadówki za pierwsze półrocze – indywidualne terminy ustalają wychowawcy
  • Ostatni tydzień maja 2023 wywiadówki śródokresowe klas I-VIII– indywidualne terminy ustalają wychowawcy

 

Comments are closed.