Wywiadówki i konsultacje

Terminy spotkań z rodzicami 2020/2021

 

 

  • Do 18 IX pierwsze spotkania z wychowawcami – indywidualne terminy ustalają wychowawcy
  •  X konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika
  • od 23 XI do 27 XI wywiadówka śródokresowa –indywidualne terminy ustalają wychowawcy
  • XII konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika
  • od 20.01 do 29.01 wywiadówki za pierwsze półrocze – indywidualne terminy ustalają wychowawcy

 

  • III konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika
  • IV wywiadówki klas VIII – o terminie poinformują wychowawcy klas VIII + konsultacje indywidualne wg potrzeb dla pozostałych klas po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika
  • od 17 V do 21 V wywiadówki śródokresowe – indywidualne terminy ustalają wychowawcy
  • VI konsultacje indywidualne wg potrzeb po uzgodnieniu z konkretnym nauczycielem za pośrednictwem e-dziennika

Comments are closed.