Wywiadówki i konsultacje

1TERMINARZ SPOTKAŃ RODZICAMI

  • 14.09.2017 pierwsze spotkania z wychowawcami poprzedzone zebraniem ogólnym
  • 5.10.2017 konsultacje indywidualne
  • 19.10.2017 ślubowanie klas I
  • 23.11.2017 wywiadówka śródokresowa
  • 14.12.2017 konsultacje indywidualne
  • 18.01.2018 wywiadówki za pierwsze półrocze
  • 1.03.2018 konsultacje indywidualne na telefon
  • 5.04.2018 konsultacje indywidualne + wywiadówki klas III Gim
  • 17.05.2018 wywiadówka śródokresowa
  • 7.06.2018 konsultacje indywidualne

 

Wywiadówki

Godz. 16.30 – klasy I-III

Godz. 18.00 klasy IV-III Gim

  

Konsultacje indywidualne

Godz. 17.30-18.30

 

Comments are closed.