Terminy spotkań z rodzicami

• 04.09.2023 pierwsze spotkania z wychowawcami uczniów klas I

• 8.09.2023 16.00 – 19.00 – Piknik z Radą Rodziców

• do 22.09.2023 pierwsze spotkania z wychowawcami klas II-VIII– indywidualne terminy ustalają wychowawcy

• 05.12.2023 wywiadówka śródokresowa połączona z kiermaszem

• 22 -25.01.2024 wywiadówki za pierwsze półrocze – indywidualne terminy ustalają wychowawcy

• 22-26.04.2024 wywiadówka śródokresowa klas I-VIII– indywidualne terminy ustalają wychowawcy

Comments are closed.