Zmiana organizacji pracy szkoły z okazji święta KEN

Na podstawie art.74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela ( Dz.U z 2021r. poz.4)

oraz art. 68 pkt 1. ppkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe

nastąpi zmiana organizacji pracy szkoły w dniu 14 października 2021r .

  1. Zajęcia będą przebiegały według następującego planu:

– Lekcja 1 i 2 spotkania z wychowawcą, dla uczniów korzystających ze stołówki do pobrania drugie śniadanie.

– O godzinie 10.00 uroczysta akademia z udziałem wszystkich uczniów, pracowników i zaproszonych gości.

– Około 10.40 zakończenie zajęć w szkole . Dzieci udają się do domu.

– Świetlica pracuje zgodnie z planem.

  1. Na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017r ( Dz.U. z 2017r. poz.1603 )

dzień 15 października 2021 po pozytywnym zaopiniowaniu przez radę rodziców i podanym do wiadomości rodzicom na pierwszych wywiadówkach, jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Comments are closed.