Znaczenie uczestnictwa dzieci w sporcie

Sport jest doskonałym narzędziem rozwojowym dla dzieci! Naprawdę, nie chodzi w nim tylko o umiejętności sportowe czy motorykę. Sport może mieć ogromny wpływ na kształtowanie postawy dziecka, wpajanie mu odpowiednich wartości, a także – rozwijanie kompetencji życiowych!
Żeby sport rzeczywiście przyczynił się do takiego rozwoju Waszego dziecka, muszą być spełnione 2 warunki: dziecko musi chcieć angażować się w sport – nie tylko jak ma 7 czy 11 lat, ale także w wieku 15 czy 18 lat! Jego najbliższe otoczenie powinno wspierać go w tym procesie!

Sport może służyć rozrywce własnej lub innych, ma podnosić poziom sprawności fizycznej, wpływać na osiągnięcie specjalizacji sportowej oraz emocji współzawodnictwa. Ruch jest podstawowym czynnikiem kształtującym sprawność fizyczną. Stymulacja ruchem wpływa na rozwój anatomiczny mięśni, stawów i kości, na pobudzaniu dojrzewania ośrodków w mózgu i ośrodki nerwowe. Ruch wpływa także na wzrost wydolności i wzrost cech motorycznych. Poprzez stymulację ruch jest napędem w kształtowaniu sprawności fizycznej.
Uwarunkowaniem pośrednim, który wyznacza poziom sprawności fizycznej jest kształtowanie osobowości dziecka. Drogą podstawową, na której dokonują się przemiany w człowieku jest wychowanie. Polega ono na „wspieraniu trybu życia i działalności dziecka, tak by kształtować poznanie, spostrzeżenia, pojęcia i sądy, wzbogacać jego wiedzę o świecie, kształcić myślenie, a jednocześnie wyrabiać odpowiednie nawyki, sprawności, umiejętności, kształtować postawy, zainteresowania i zdolności, a więc prowadzić w rezultacie do wychowania jak najwszechstronniej rozwiniętej osobowości” (Z. Cendrowski).
Dlatego też zachęcamy wszystkie dzieci i ich rodziców do aktywności fizycznej, szczególnie w tych ciężkich czasach pandemii, gdzie ruch i aktywność nasza została mocno ograniczona.
Mamy nadzieje na szybki powrót do zajęć stacjonarnych do lekcji wychowania fizycznego na sali basenie oraz obiektach zewnętrznych. W trakcie przerwy spowodowanej koronawirusem w naszej szkole został dokupiony nowy sprzęt sportowy; piłki, drabinki koordynacyjne, znaczniki, stroje sportowe i wiele innych. Oczywiście cały nasz sprzęt sportowy posiada odpowiednie atesty i certyfikaty.
Krzysztof Kupper

Comments are closed.