Laptopy dla czwartoklasistów

Treść listu do Rodziców czwartoklasistów:

„Dzień dobry,

informuję Państwa, iż w dniu 25.10.2023 r. (środa) w godzinach 14.30-18.00 w sali pamięci – parter budynku C naszej szkoły (sala naprzeciwko biblioteki dzieci klas młodszych) wydawane będą laptopy rodzicom lub opiekunom prawnym uczniów klas czwartych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. do wyboru dla Państwa są dwie umowy:

  • umowa przekazania na własność komputera przenośnego, typu laptop (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzory umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem) – organ prowadzący przekazuje na własność komputer przenośny, typu laptop,

lub

  • umowa użyczenia komputera przenośnego, typu laptop (Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023 r. w sprawie określenia wzory umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop rodzicowi ucznia klasy objętej wsparciem) – organ prowadzący użycza komputer przenośny, typu laptop. Umowę zawiera się na wskazany okres (nie dłuższy niż 5 lat, nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej). Biorący w użyczenie dokonuje zwrotu laptopa wraz z upływem wskazanego w umowie okresu.

W załączeniu przesyłam Państwu wzory obu umów, celem wcześniejszego zapoznania się z ich treścią i elementami, które je różnią.

Wybrana przez Państwa umowa (przekazania lub użyczenia) będzie podpisywana na miejscu w szkole w dniu 25.10.2023 r.

Serdecznie zapraszam Państwa po odbiór laptopa we wskazanym terminie. Proszę posiadać przy sobie dokument tożsamości, który pozwoli zweryfikować Państwa dane.

W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Agnieszka Niwińska”

Comments are closed.