Zaprogramuj przyszłość

Nasza szkoła została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Zaprogramuj przyszłość”.

Zgodnie z nową podstawą programową od roku szkolnego 2017/18 nauka

programowania stała się obowiązkowym elementem edukacji wczesnoszkolnej.

Jest to krok w kierunku dostosowania systemu kształcenia do dynamiki zmian zachodzących w świecie.

„Zaprogramuj przyszłość” to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej do włączenia nauki programowania w codzienne zajęcia.

W ramach realizacji projektu Pani Elżbieta Beczała, Pani Grażyna Kwaśny, Pani Jolanta Szczygieł oraz Pani Magdalena Kościelniak będą uczestniczyły w szkoleniach stacjonarnych, indywidualnych spotkaniach mentorskich z trenerem, webinariach, a następnie przeprowadzą cykl zajęć dla grupy uczniów z klas 1-3.

Agnieszka Niwińska

 


 

20 i 21 stycznia odbyły się pierwsze szkolenia w ramach projektu „Zaprogramuj przyszłość”. Uczestniczyły w nich cztery nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Elżbieta Beczała, Grażyna Kwaśny, Magdalena Kościelniak i Jolanta Szczygieł.Projekt ten jest odpowiedzią na wyzwania współczesnej edukacji. W pierwszym etapie trenerzy przygotowują nas – nauczycieli do prowadzenia lekcji z programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce. Programowanie to sposób myślenia. Umiejętność programowania daje nam szanse na kreowanie rzeczywistości, uczy dostrzegania zależności i reguł w otaczającym nas świecie, pozwala osiągać cele różnymi drogami. Duży nacisk kładzie się na pracę w zespole i umiejętność wspólnego rozwiązywania problemów. To kompetencje, które są niezbędne
w codziennym życiu. Dlatego tak ważne jest, aby rozwijać je od najmłodszych lat.

W czasie tych weekendowych spotkań miałyśmy możliwość powrotu do dzieciństwa,  zabawy, do radości z odkrywania różnych dróg docierania do celu. Mogłyśmy wypróbować nowe pomoce, przetestować zabawy, poznać nowe programy komputerowe. Z ciekawością czekamy na kolejne szkolenia.

Jolanta Szczygieł

Comments are closed.