Organizacja Roku Szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018 r.

 

 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2018 r.

 

 • Ferie zimowe – 11 lutego-24 lutego 2019 r.

 

 • Wiosenna przerwa świąteczna – 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 21 czerwca 2019 r.

 

 • Egzaminy gimnazjalne
 • 10 kwietnia 2019 r.- część humanistyczna
 • 11 kwietnia 2019 r.- część matematyczno-przyrodnicza
 • 12 kwietnia 2019 r.-  część z języka obcego nowożytnego

 

 • Egzamin ósmoklasisty
 • 15 kwietnia 2019 r.- polski
 • 16 kwietnia 2019 r.- matematyka
 • 17 kwietnia 2019 r.-  język obcy nowożytny

 

 

Dodatkowe dni wolne

 • 2 listopada 2018,
 • 2 maja 2019,
 • Dla klasy III gimnazjum dodatkowo wolne – 15,16,17 kwiecień,
 • Dla klasy VIII dodatkowo wolne – 10,11,12 kwiecień,
 • Dla klas IV-VII dodatkowo wolne – 10-17 kwiecień,
 • Dla uczniów, którzy nie będą mieli opieki będzie prowadzona świetlica.

 

Comments are closed.