Organizacja Roku Szkolnego 2017/2018

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

 • Ferie zimowe

29 stycznia-11 lutego 2018 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

22 czerwca 2018 r.

 

 • Egzaminy gimnazjalne  
 • 18 kwietnia 2018 r.- część humanistyczna
 • 19 kwietnia 2018 r.- część matematyczno-przyrodnicza
 • 20 kwietnia 2018 r.-  część z języka obcego nowożytnego

 • Rekolekcje

26-28 luty 2018 r.

 • Dodatkowe dni wolne

18,19,20 kwietnia 2018 r. – dla klas II Gim i VI, VII

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

 

Comments are closed.