Organizacja Roku Szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2019/2020

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2019 r.

 

Ferie zimowe

13-26 stycznia 2020 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

21 kwietnia 2020 r.- j. polski

22 kwietnia 2020 r.- matematyka

23 kwietnia 2020 r.-  język obcy nowożytny

 

Dodatkowe dni wolne

02.01.2020

03.01.2020

12.06.2020

21, 22, 23 kwietnia dla uczniów klas V, VI, VII

Dla uczniów, którzy nie będą mieli opieki podczas egzaminów będzie prowadzona świetlica.

Comments are closed.