Organizacja Roku Szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021- aktualizacja 2 półrocze


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe 4-17 stycznia 2021 r.

Rekolekcje 8-10 marca 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

Próbny egzamin ósmoklasisty 10-12 luty 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty
25 maja 2021 r.- j. polski
26 maja 2021 r.- matematyka
27 maja 2021 r.- język obcy nowożytny

Dodatkowe dni wolne
04.06.2021
25, 26, 27 maja dla uczniów klas V, VI, VII

Dla uczniów, którzy nie będą mieli opieki podczas egzaminów będzie prowadzona świetlica.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25 czerwca 2021 r.

Comments are closed.