Organizacja Roku Szkolnego

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23-31 grudnia 2023 r.

Ferie zimowe 29 styczeń-9 luty 2024 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 28 marzec – 2 kwietnia 2024 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2024 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

14 maja 2024 r.- język polski

15 maja 2024 r.- matematyka

16 maja 2024 r.-  język obcy nowożytny

 

Dodatkowe dni wolne

13.10.2023

29.04.2024

30.04.2024

02.05.2024

31.05.2024

14, 15, 16 maja dla uczniów klas V, VI, VII (egzaminy klas ósmych)

Comments are closed.