Organizacja Roku Szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1września 2020 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2020 r.

 

 • Ferie zimowe

04-17 stycznia 2021 r.

 

 

 • Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

 

 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

 • 25 maja 2021 r.- polski
 • 26 maja 2021 r.- matematyka
 • 27 maja 2021 r.-  język obcy nowożytny

 

Dodatkowe dni wolne

 • 01.2021
 • 01.2021
 • 06.2021
 • 25, 26, 27 maja dla uczniów klas V, VI, VII

Dla uczniów, którzy nie będą mieli opieki podczas egzaminów będzie prowadzona świetlica.

 

 

Comments are closed.