Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2021 r.
 • Ferie zimowe – 14-27 lutego 2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 24 czerwca 2022 r.
 • Egzamin ósmoklasisty
 • 24 maja 2022 r.- j. polski
 • 25 maja 2022 r.- matematyka
 • 26 maja 2022 r.-  język obcy nowożytny

 

Dodatkowe dni wolne

 • 15.10.2021
 • 12.11.2021
 • 07.01.2022
 • 02.05.2022
 • 17.06.2022
 • 24, 25, 26 maja 2022 dla uczniów klas IV, V, VI, VII (egzaminy klas ósmych)

Dla uczniów, którzy nie będą mieli opieki podczas egzaminów będzie prowadzona świetlica.

 

W dodatkowe dni wolne opieka w świetlicy na pisemny wniosek rodzica złożony w sekretariacie do poniedziałku poprzedzające dzień wolny.

 

 

 

Comments are closed.