Organizacja Roku Szkolnego 2022/2023

Organizacja roku szkolnego 2022/2023

 • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23-31 grudnia 2022 r.
 • Ferie zimowe – 16-29 stycznia 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 23 czerwca 2023 r.
 • Egzamin ósmoklasisty
 • 23 maja 2023 r.- j. polski
 • 24 maja 2023 r.- matematyka
 • 25 maja 2023 r.-  język obcy nowożytny

Dodatkowe dni wolne

 • 31.10.2022
 • 02.05.2023
 • 04.05.2023
 • 05.05.2023
 • 09.06.2023
 • 23, 24, 25 maja 2023 dla uczniów klas IV, V, VI, VII (egzaminy klas ósmych)

Dla uczniów, którzy nie będą mieli opieki podczas egzaminów będzie prowadzona świetlica.

 

W dodatkowe dni wolne opieka w świetlicy na pisemny wniosek rodzica złożony w sekretariacie do poniedziałku poprzedzające dzień wolny.

 

 

 

Comments are closed.