ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA

Mijający rok

był dla nas wszystkich wyjątkowy…

Tęsknota za Tradycyjnym Światem

jest naszą bliskością – w oddaleniu…

Całej społeczności szkolnej

życzy Samorząd Uczniowski

Comments are closed.