WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Dnia 18 września 2020r. w naszej szkole zostały przeprowadzone wybory
na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Wybory odbyły się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W wyborach wzięli udział uczniowie klas IV-VIII. Frekwencja podczas wyborów wynosiła 82,7% i tylko niewielka ilość oddanych głosów była nieważna.
Nasi uczniowie wykazali się bardzo dojrzałą postawą obywatelską.
Po zliczeniu głosów przez Komisję Wyborczą przewodniczącą szkoły została uczennica klasy VIIIc –
Zuzanna Wilczek, natomiast jej zastępcą uczennica klasy VIIb – Natalia Niemczyk.

Wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia wyborów serdecznie dziękujemy. Również wszystkim głosującym należą się podziękowania za poważne potraktowanie tematu wyborów.

Opiekunowie SU

fot. Rafał Michalik

Comments are closed.