MALI RATOWNICY

22 kwietnia 2024 roku uczniowie klasy II b w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w Klasowych Warsztatach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Na początku zajęć obejrzeliśmy film instruktażowy przygotowany przez ratowników medycznych. Po nim otrzymaliśmy cenne wskazówki od naszej szkolnej pielęgniarki-pani Elżbiety Zeman.
Po części teoretycznej uczniowie przystąpili do ćwiczeń w grupach. W roli poszkodowanych posłużyły nam domowe przytulanki oraz chętne dzieci.
Na warsztatach uczyliśmy się ocenić stan zdrowia poszkodowanego, rozmawialiśmy z dyspozytorem pogotowia ratunkowego, powtarzaliśmy numery alarmowe, ćwiczyliśmy masaż serca, uczyliśmy się układać poszkodowanego w pozycji bocznej- bezpiecznej.
Dużą uwagę poświęciliśmy na pomoc w przypadku: krwotoku z nosa, skaleczenia, ukąszenia, oparzenia. Ćwiczyliśmy jak założyć prosty-bezpieczny opatrunek.
Zajęcia były bardzo ciekawe i niejednemu uczniowi dodały odwagi, by zawsze reagować na to co wokół nas. Zostaliśmy uświadomieni, że dzięki naszym działaniom możemy uratować czyjeś życie.
Zachęcamy wszystkich do podobnych ćwiczeń- naprawdę nie jest to takie trudne!

Comments are closed.