Świetlica szkolna

ŚWIETLICA SZKOLNA – INFORMACJE

Zapisy do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024

 

 1. PRZYPOMINAMY, ŻE W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZYJMOWANI SĄ UCZNIOWIE, KTÓRYCH OBOJE RODZICÓW PRACUJE. PROSIMY UWZGLĘDNIĆ TO W DEKLARACJACH.
 2. PRZYJMOWANIE UCZNIÓW DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ DOKONUJE SIĘ COROCZNIE NA PODSTAWIE PISEMNEGO ZGŁOSZENIA RODZICÓW, POPRZEZ WYPEŁNIENIE DEKLARACJI ZGŁOSZENIA.
 3. WNIOSEK DO WYDRUKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZNAJDUJE SIĘ W TYM ODNOŚNIKU (POBIERZ WNIOSEK), MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ U WYCHOWAWCY KLASY.
 • WNIOSEK NALEŻY ZŁOŻYĆ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ (SALA NR 2) DO 09.09.2023.
 • UCZEŃ JEST UCZESTNIKIEM ŚWIETLICY PO ODDANIU WNIOSKU.
 1. NIE PODLEGA OPIECE WYCHOWAWCÓW DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W SZKOLE PRZED GODZINĄ 7.00 ORAZ PO GODZINIE 16.00, A TAKŻE DZIECKO, KTÓRE NIE DOTRZE DO ŚWIETLICY. OBOWIĄZKIEM DZIECKA JEST ZGŁOSIĆ SWOJE PRZYJŚCIE DO ŚWIETLICY ORAZ POINFORMOWAĆ O WYJŚCIU DO DOMU.
 2. GRUPY I SALE ŚWIETLICOWE:
GRUPA KLASA SALA WYCHOWAWCA
I 2A, 2B, 2C 2 DARIA ANTONIK
II 1A 22 KATARZYNA KOTAS
III 1C 24 GABRIELA KRÓL
IV 1B

 

23 ELŻBIETA BECZAŁA
V 3A,3B,3C ORAZ KLASY STARSZE (JEŻELI BĘDZIE MIEJSCE W GRUPIE) 1 LUB 16 GABRIELA WRZOŁ-WÓJCIKIEWICZ, KSENIA SKIPIOŁ
 1. BARDZO PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ, KTÓRY DOŁĄCZONY JEST DO DEKLARACJI ŚWIETLICOWEJ.

REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W GOCZAŁKOWICACH-ZDROJU

 

CELEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ JEST ORGANIZOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH DLA DZIECI RODZICÓW PRACUJĄCYCH.

 1. ŚWIETLICY SZKOLNA JEST CZYNNA W GODZINACH OD 7:00 – 16:00.
 2. WYCHOWAWCY ŚWIETLICY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA OD MOMENTU JEGO WEJŚCIA NA TEREN ŚWIETLICY DO MOMENTU ODEBRANIA GO PRZEZ OSOBY DO TEGO UPRAWNIONE. DZIECKO MUSI BYĆ ODEBRANE ZE ŚWIETLICY DO GODZINY 16.
 3. NIE PODLEGA OPIECE WYCHOWAWCÓW DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W SZKOLE PRZED GODZINĄ 7.00 ORAZ PO GODZINIE 16.00, A TAKŻE DZIECKO, KTÓRE NIE DOTRZE DO ŚWIETLICY. OBOWIĄZKIEM DZIECKA JEST ZGŁOSIĆ SWOJE PRZYJŚCIE DO ŚWIETLICY.
 4. RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI ZOBOWIĄZANI SĄ DO UZUPEŁNIENIA KARTY ZGŁOSZENIA ORAZ AKTUALIZACJI DANYCH.
 5. NIE JEST CZŁONKIEM ŚWIETLICY DZIECKO, KTÓRE DO NIEJ NIE UCZĘSZCZA.
 6. ODBIERAĆ DZIECKO ZE ŚWIETLICY MOGĄ JEGO RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI LUB OSOBY PRZEZ NICH UPOWAŻNIONE PISEMNYM OŚWIADCZENIEM. OSOBA ODBIERAJĄCA DZIECKO ZE ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANA JEST POWIADOMIĆ O TYM WYCHOWAWCĘ ŚWIETLICY. UCZNIOWIE MOGĄ SAMODZIELNIE WYCHODZIĆ ZE ŚWIETLICY DO DOMU, JEŻELI POSIADAJĄ PISEMNE POZWOLENIE RODZICÓW.
 7. O WSZELKICH ZMIANACH DOTYCZĄCYCH TRYBU ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY (NP. ODBIERANIE DZIECKA PRZEZ OSOBĘ DOTĄD NIEUPOWAŻNIONĄ, SAMODZIELNE WYJŚCIE ITP.) RODZICE MUSZĄ POWIADOMIĆ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY PISEMNIE-Z DATĄ I PODPISEM. BEZ TAKIEGO UPOWAŻNIENIA DZIECKO NIE MOŻE OPUŚCIĆ ŚWIETLICY.
 8. DZIECKO PRZEBYWAJĄCE W ŚWIETLICY ZOBOWIĄZANE JEST DO PRZESTRZEGANIA OKREŚLONYCH ZASAD, DOTYCZĄCYCH PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZEŃSTWA POBYTU W ŚWIETLICY, KULTURALNEGO ZACHOWANIA SIĘ, PODSTAWOWYCH ZASAD HIGIENY ORAZ DO SZANOWANIA SPRZĘTU STANOWIĄCEGO WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY. ZACHOWANIE DZIECKA W ŚWIETLICY MOŻE MIEĆ WPŁYW NA JEGO OCENĘ Z ZACHOWANIA.
 9. W PRZYPADKU, GDY ZACHOWANIE DZIECKA ZAGRAŻA BEZPIECZEŃSTWU INNYCH DZIECI ORAZ GDY ZOSTAŁY WYCZERPANE WSZYSTKIE ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE (WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI, PSYCHOLOGIEM I PEDAGOGIEM SZKOLNYM), A ZACHOWANIE DZIECKA NIE ULEGŁO ZMIANIE-MOŻLIWOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO ŚWIETLICY MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA.
 10. MOŻLIWOŚĆ UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ŚWIETLICY MOŻE ZOSTAĆ ZAWIESZONA TAKŻE W PRZYPADKU, GDY OPIEKUNOWIE/RODZICE DZIECKA NIE PRZESTRZEGAJĄ REGULAMINU ŚWIETLICY.
 11. WSZELKIE SPRAWY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ŚWIETLICY RODZICE MOGĄ ZGŁASZAĆ I OMAWIAĆ Z WYCHOWAWCĄ ŚWIETLICY.

 

 

KOCHANE DZIECI!!!!!

Sytuacja znów zmusiła nas do pozostania w swoich domach. Ze względów bezpieczeństwa przez jakiś czas nie będziecie mogli przychodzić do szkoły ani świetlicy szkolnej. Chcemy umilić wam ten czas spędzony w domu. Jeżeli macie ochotę to po zakończeniu lekcji zdalnych zapraszamy na naszą świetlicową zakładkę, która znajduje się na stronie szkoły. Będziemy tu dla was zamieszczać różne propozycje spędzania czasu wolnego po lekcjach zdanych. Każdy znajdzie coś dla siebie 🙂


Co nam przyniesie Grudzień ?

Obdarzy nas pierwszym śniegiem, sankami, Barbórką, Mikołajem, choinką i wielką radością. A ponieważ wszyscy mamy już dosyć późnojesiennej szarugi i deszczu, zimnego wiatru i błota, ciemnych dni, listopadowego mroku i chłodu, dlatego wszyscy zawołajmy :

Przychodź zimo nie zwlekaj!

Każdy Ciebie już czeka…”

Grudzień rozpoczynamy adwentem, jest to magiczny czas w którym przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia.

 

Jednym z ważnych świąt rozpoczynających miesiąc grudzień jest DZIEŃ GÓRNIKA, zwany także BARBÓRKĄ

Każdego roku 4 grudnia obchodzimy górnicze święto. W tym dniu myśli nasze kierujemy przede wszystkim do tych, którzy pracują głęboko pod ziemią – do górników. Dzień po dniu ciężko pracują, aby nam pomóc. Wydobywają bryły czarnego złota, aby inni mogli zrobić z nich właściwy użytek i abyśmy wszyscy mogli korzystać z produktów węgla.

Barwami górniczymi od dawna były zieleń i czerń. Zieleń wyrażała tęsknotę za zielonymi łąkami i lasami na powierzchni, a czerń odnosiła się do mroków świata podziemnego w jakim pracowano. Na uroczystości związane z Barbórką górnicy wkładają mundury galowe. Tworzą je kurtka, spodnie oraz wysoka czapka z pióropuszem. Kolor pióropusza oznacza zajmowane stanowisko: zielony pióropusz zdobi czapkę dyrektora kopalni, biały- inżynierów i techników, czarny- zwykłych górników, a czerwony- członków orkiestry górniczej.

Spróbujcie samodzielnie wykonać jedną z czapek górniczych:

https://www.youtube.com/watch?v=njuubYZbI0A

 

Drugim bardzo ważnym i wyczekiwanym świętem jest Mikołaj

Święty Mikołaj – Biskup, który pomagał ubogim

Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat biskup był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi.

Pewnego dnia Mikołaj dowiedział się, że jeden z mieszkańców Patary popadł w biedę. Wychowywał on trzy córki, które z braku pieniędzy nie mogłyby wyjść za mąż. Biskup Miry wrzucił im przez okno sakiewkę z pieniędzmi, co uchroniło je przed biedą. Gdy został biskupem zasłynął wśród wiernych jako dobroczyńca i gorliwy duszpasterz. Mikołaj uratował przed śmiercią trzech drobnych złodziejaszków upraszając w Konstantynopolu cesarza Konstantyna I Wielkiego o darowanie im życia.

Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grudnia 1804 roku

Zwyczaj wręczania sobie prezentów w dzień św. Mikołaja przyjął się szybko także wśród innych mieszkańców, a 6 grudnia 1804 roku urządzono pierwsze mikołajki. Na temat tej tradycji w Polsce można przeczytać w tekstach z XVIII wieku. Ówczesne podarki były skromniejsze od dzisiejszych. Grzeczne dzieci dostawały jabłka, złocone orzechy, pierniki i drewniane krzyżyki. W miarę upływu czasu mikołajki nie były już kojarzone z rocznicą śmierci świętego, tylko z rubasznym, starszym panem w czerwonym stroju. Taki wizerunek świętego Mikołaja narodził się w Stanach Zjednoczonych w latach 30. ubiegłego wieku i przetrwał do dzisiaj.

W oczekiwaniu na przyjście świętego Mikołaja zapraszamy do wysłuchania piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=EzMfMiVR2d8

Jeśli ktoś z Was, nie napisał jeszcze listu do Mikołaja to mamy propozycję

https://lecibocian.pl/list-swietego-mikolaja-pobrania-wydruku/

Z okazji Dnia św. Mikołaja wszystkim dzieciom- tym mniejszym i większym- moc serdeczności, prezentów i uśmiechu w tym szczególnym dla Was Dniu.

 


29 listopada obchodzimy andrzejki. Czy wiecie skąd wywodzi się zwyczaj wróżenia i zabawy tego dnia? Dlaczego andrzejkowa wróżby mają niezwykłą moc? Kim był św. Andrzej? Poznaj historię andrzejek. Skąd pochodzi tradycja andrzejek?

Andrzejki to tzw. ostatki

Andrzejki to wieczór wróżb, który przypada na noc z 29 na 30 listopada. Dzień ten jest zaraz początkiem starego i końcem nowego roku liturgicznego. Andrzejki, potocznie nazywane też ostatkami, stanowią ostatnią okazję do hucznych zabaw. Po ostatniej szalonej nocy bowiem nadchodzi adwent, w którym kościół zakazuje urządzania hucznych zabaw.

Kim był św. Andrzej?

Noc z 29 na 30 listopada to wigilia dnia św. Andrzeja, od którego zresztą wzięła się nazwa tego wieczoru. Według dawnych wierzeń nocy tej zawsze towarzyszyła tajemnicza aura, a wróżby, szczególnie te dotyczące miłości miały moc.

Jak głosi Ewangelia, św. Andrzej był pierwszym z 12 powołanych apostołów. Jako pierwszy też głosił Ewangelię w Bizancjum, dlatego historia przypisała mu też miano pierwszego biskupa konstantynopolitańskiego. Za swoje nauki został skazany na śmierć męczeńską. Jest patronem narodów słowiańskich.
Historia polskich andrzejek

Oficjalnie po raz pierwszy użyto sformułowania „andrzejki” za sprawą Marcina Bielskiego, renesansowego poety, pisarza i tłumacza, który w 1557 r. w swojej sztuce teatralnej „Komedyjka Justyna i Konstancyjej” umieścił wzmianki o andrzejkowych wróżbach.

Wigilia świętego Andrzeja, przypadająca 29 listopada, to tradycyjny wieczór wróżb. Dziewczęta usiłowały w tym dniu dowiedzieć się o swym przyszłym losie. Święty Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkryciu przyszłości, chłopcy gromadzili się na podobne wróżby w wigilię świętej Katarzyny, czyli 4 listopada. Jednak katarzynki były mniej atrakcyjne od dziewczęcych andrzejek i z czasem uległy zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy zostały połączone i są obchodzone jako andrzejki. Jest wtedy okazja, by z przyjaciółmi poznać andrzejkowe wróżby, przesądy i zaklęcia.

Poznajcie przysłowia związane z andrzejkami:
„Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg na polu leży.”
„Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja”.
„Na świętego Andrzeja trza kożucha dobrodzieja”.
„Jeżeli na świętego Andrzeja wiatr i mgła, to od Bożego Narodzenia będzie sroga zima”.

Zachęcamy Was do przygotowania wieczoru andrzejkowego w domu. Możecie skorzystać z propozycji poniższych wróżb.

Wróżba z wykorzystaniem 3 talerzy
Pod talerzami leżą: obrączka, listek, różaniec. Wybrana osoba za każdym razem ” tasuje” talerze. Wylosowany symbol oznacza:
– obrączka – rychłe zamążpójście;
– listek – długotrwałe panieństwo, kawalerstwo;
– różaniec – pójście do klasztoru.
Przekłuwanie serca
Prowadzący wróżbę (wybrany członek rodziny) ma przygotowane 3 serca:
– z wypisanymi imionami; (dla dziewcząt jedno serce z imionami chłopców, i dla chłopców drugie serce z imionami dziewcząt).
– z cechami osób; (np.: łysy, piegowaty, miły, dobry, ładna, elegancka, zazdrosna…).
– z nazwą zawodu;(np.: lekarz, piekarz, kucharka, nauczycielka, marynarz, kominiarz…)
Uczestnicy zabawy przekłuwają serce i odczytują cechę i nazwę zawodu swojego przyszłego wybranka.
Wróżba z wykorzystaniem 5 talerzy
Pod talerzami znajdują się: cukierek, piórko, ziarenko pieprzu, muszelka, kamyk.
Każdy z rekwizytów ma swoje tajemnicze znaczenie:
– cukierek – życie słodkie i przyjemne;
– piórko – życie lekkie i przyjemne;
– ziarenko pieprzu – życie pełne przygód;
– muszelka – życie na morzu lub w dalekim kraju;
– kamyk – życie pracowite i pożyteczne.

Przestawianie lewych butów w kierunku drzwi

Która dziewczyna pierwsza wyjdzie za mąż dowiedzą się gdy jej but pierwszy wyjdzie za próg pokoju. Tą samą czynność wykonują chłopcy.

Rzucanie skórki z obranego jabłka przez lewe ramię w tył

Skórka ułożona w literę ma wskazać pierwszą literę przyszłego męża, żony.
Wykorzystanie symboliki cyfr – daty urodzin
Podstawą do wyliczeń jest data urodzenia, ale musi być ona wyrażona tylko jedną cyfrą. Jak to obliczamy: należy kolejno sumować cyfry tworzące pełną datę, otrzymana cyfra stanie się podstawą wróżby, np.: urodzony 15. 11. 1995. To 1+5+1+1+1+9+9+5=32,
Doprowadzamy do liczby jednocyfrowej 3+2= 5, ta osoba jest piątką.
Odczytywanie znaczenia cyfr:
– Jedynka jest symbolem Słońca; osoby ambitne i pewne siebie, uparte, wytrwałe w dążeniu do celu, godne zaufania, ale lubiące dominować. Urodzeni wodzowie.
Ich kolory to: żółty, złoty, pomarańczowy. Kamień szczęśliwy – bursztyn.
– Dwójka jest symbolem Księżyca; osoby łagodne i wrażliwe, mają wiele fantazji, są uzdolnione artystycznie. Kolor: odcienie zieleni, barwy od jasnożółtej do białej. Pomyślność przynosi im perła.
– Trójka jest symbolem Jowisza; osoby dynamiczne, godne zaufania, bardzo ambitne i odpowiedzialne. Ich kolory: fiolet, wszystkie odcienie głębokiego błękitu i czerwieni. Szczęśliwy kamień to ametyst.
– Czwórka jest związana z Uranem; osoby uparte, ale sentymentalne, mają duże poczucie sprawiedliwości. Są godnymi zaufania i wiernymi przyjaciółmi. Szczęśliwe kolory: jasny błękit, odcienie szarości i szarosrebrzystości. Kamień – szafir i opal.
– Piątka jest symbolem Merkurego; ludzie pogodni, impulsywni, żywotni, inteligentni, towarzyscy i wszechstronni. Kolory: biały i wszystkie jasne odcienie. Kamień – diament.
– Szóstka jest symbolem planety Wenus; osoby serdeczne, spokojne, towarzyskie. Kolory: wszystkie odcienie niebieskiego, fiolet i czerwień. Szczęśliwe kamienie to turkusy.
– Siódemka jest symbolem Neptuna; są to romantyczne, niespokojne duchy, tęskniące za przygodą. Kolor – wszystkie odcienie zieleni. Kamień – opal i agat.
– Ósemka jest symbolem Saturna; osoby zamknięte w sobie i przez to często niedoceniane. Często, gdy stają przed trudnościami, rezygnują z działania, ale gdy uda im się przez nie przebrnąć – dochodzą do sukcesów i zaszczytów. Kolor – ciemnozielony, ciemnoniebieski, purpurowy, czarny. Kamień – granatowy szafir.
– Dziewiątka jest symbolem Marsa; osoby niezależne i pełne pasji. Natury wojownicze, nie boją się konfliktów. Kolory – wszystkie odcienie czerwieni. Kamień – rubin, granat, koral.
Lanie wosku przez ucho od klucza

Każdy samodzielnie leje wosk przez ucho klucza.
Próby odczytywania, co nam niesie los, przyglądając się cieniom woskowych tworów.

Jeśli poznacie już swoją przyszłość zapraszamy do poruszania się trochę przy muzyce

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE

Życzymy udanej zabawy 🙂


Każdy z nas jest indywidualnością, ma inną osobowość, temperament. Często denerwują nas nakazy i zakazy, ograniczają normy i przepisy, usztywniają zasady i reguły. Ale spróbujmy bez nich żyć! Wyobraźmy sobie choćby jeden dzień, w którym wszystko jest dozwolone i nic nie jest zabronione, każdy może robić co chce, jak chce i kiedy chce. Byłby to zapewne najgorszy dzień w dziejach ludzkości. Żyjąc wśród ludzi musimy przestrzegać praw i zwyczajów. Nie możemy też lekceważyć reguł dobrego wychowania, chociaż za ich łamanie nie grozi nam mandat czy więzienie.

DOBRE MANIERY (fr.) – sposób bycia, zachowania się, synonim ogłady towarzyskiej. W tym znaczeniu występuje tylko w liczbie mnogiej.

BON TON [ wym. bą tą] – umiejętność zachowania się według przyjętych reguł towarzyskich, nienaganny sposób bycia, dobry ton. (fr.)

SAVOIR – VIVRE [wym. sawuar wiwr] – zasady dobrego wychowania, formy towarzyskie, znajomość tych form.(fr.)
ETYKIETA
 – ustalony i obowiązujący sposób zachowania się w pewnych środowiskach, głownie na dworach monarchów, w kołach dyplomatycznych; formy towarzyskie, ceremoniał. (fr.)

GAFA
 – niezręczny postępek, nietaktowne, niestosowne odezwanie się, nietakt.

AFRONT – obraźliwe, lekceważące zachowanie się, postępek mający na celu ubliżenie komuś, zniewaga.

Zapraszamy do wysłuchania treści książki Grzegorza Kasdepke „Bon Czy ton. Savoir – vivre”, która może być ciekawym wstępem do rozmów na temat oceny postępowania bohaterów, analizowania ich zachowania, próbą znalezienia „złotego środka” w trudnych czasami sytuacjach.

https://www.youtube.com/watch?v=5rEih5VbuaY

ZAPAMIĘTAJ!!!!!!


Jak wiecie w tym tygodniu obchodziliśmy ważne wydarzenie – Narodowe Święto Niepodległości. Zapraszamy Was do zapoznania się z tematyką tego święta.

Aby utrwalić jeden z symboli narodowych proponujemy wykonanie orła białego techniką origami. Wskazówki w linku: https://mojebambino.pl/prace-plastyczne-swieta-narodowe/17366-orzel.html

Na zakończenie proponujemy prezentacje w której możecie sprawdzić swoją wiedzę o Polsce

https://view.genial.ly/5ea29541075c7c0dc0f5b065/interactive-content-symbole-narodowe-polski

 
SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Przedstawiamy wam naszą propozycję zajęć, które mają być lekarstwem na zabicie nudy i uatrakcyjnienie czasu wolnego w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Pośród tych propozycji znajdziecie szereg stron z kreatywnymi zabawami, kolorowankami, grami i quizami online, nie zabraknie także propozycji papieroplastyki. Zaglądając do naszej zakładki niejeden Rodzic przypomni sobie ulubione zabawy z dzieciństwa. Pragniemy poinformować, że strona będzie aktualizowana systematycznie.

ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW ŚWIETLICY


DZIEŃ ZIEMI

22 kwietnia na całym świecie obchodzi się Dzień Ziemi. Tego dnia organizowane są akcje, których celem jest promowanie postaw ekologicznych czyli przyjaznych dla otaczającego nas środowiska naturalnego. W tym roku święto będzie przebiegało w inny sposób ze względu na zaistniałą sytuację. Będzie sprzątanie świata tylko w najbliższym otoczeniu oraz wirtualnie.

Środowisko naturalne tworzą rośliny, zwierzęta, gleba, woda, powietrze, a także otaczające nas przedmioty i zjawiska.

Środowisko naturalne jest zanieczyszczane i dewastowane przez rozwijający się przemysł: dymiące kominy, wypływające z zakładów przemysłowych ścieki, niezagospodarowane odpady produkcyjne, sztuczne nawozy stosowane w rolnictwie, wzrost liczby samochodów zanieczyszczających powietrze spalinami – wszystko to szkodzi naszej planecie.

Jednym z efektów zanieczyszczenia powietrza jest smog. To mieszanina dymów, spalin i mgły, widoczna nad miastami i okręgami przemysłowymi. Aby zapobiec dalszemu zanieczyszczaniu środowiska, buduje się oczyszczalnie ścieków, na kominy zakłada się nowoczesne filtry zatrzymujące pyły i gazy, ogranicza się emisję spalin samochodowych. W ostatnich latach stworzono nawet ekologiczne samochody na prąd.

Każdy z nas może mieć swój udział w ochronie przyrody. Zobaczcie prezentację mówiącą o tym i kilka zabaw i zadań do wykonania.

Na końcu proponujemy quiz ekologiczny, który utrwali Waszą wiedzę o ekologii 😊

Życzymy miłego odbioru!!!

https://view.genial.ly/5e953e8882c07e0d85893c44/presentation-dzien-ziemi-prezenacja

https://view.genial.ly/5e971ef193176b0db056999f/game-eko-escaperoom

 


Wiosna w przyrodzie

Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Na pewno znacie to powiedzenie. Raz ciepło, raz zimno, to wiosenna ulewa, to znów przymrozek – taki jest kwiecień! Razem z nim gości u nas wiosna. Dnie są już długie i mocniej grzeje słońce.

Nadejście wiosny w przyrodzie zwiastują ptaki przylatujące z ciepłych krajów. Bociany, dzikie gęsi, kaczki, wilgi, szpaki, jaskółki – przylatują i rozpoczynają budowę gniazd.

https://www.youtube.com/watch?v=l5c4hxgdaB4

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM

https://www.youtube.com/watch?v=Wy3ZcEOhlfo

Wiosną z zimowego snu budzą się niedźwiedzie borsuki, susły, żaby, świstaki, jeże, mrówki, pszczoły.

Wiosna to okres kwitnienia drzew owocowych i krzewów. Pierwszy zakwita na żółto krzew forsycji, potem kwitną czereśnie, wiśnie i śliwy, a dopiero później jabłonie i grusze.

https://www.youtube.com/watch?v=xqz6jhKGOXE

Można również samemu wykonać wiosenne drzewo owocowe, które pięknie ozdobi wasz pokój.

https://www.youtube.com/watch?v=2FjRnpKuT5k

Wiosna to bardzo pracowity okres, zwłaszcza w ogrodzie. Trzeba skopać i zagrabić ziemię, wytyczyć grządki i rabatki. Dopiero wtedy można wysiać nasiona i zasadzić sadzonki

Nowalijki to pierwsze wiosenne warzywa. Ponieważ pogoda kwietniowa bywa kapryśna ogródek z nowalijkami można przenieść na domowy parapet.

https://www.youtube.com/watch?v=8JiuiLq38zE

To jest jedna z propozycji, którą później można wykorzystać do wiosennych kanapek lub sałatek.

https://www.youtube.com/watch?v=tNpS5IRaO4w

Życzymy miłej zabawy!!!


KOCHANE DZIECI!!!!!

Zapraszamy Was do zabawy ruchowej, która polega na zakręceniu kołem i wykonaniu zadania, które wskaże ruletka. Każde ćwiczenie należy powtórzyć trzy razy!!! Zaproście do zabawy domowników. Udanego kręcenia kołem!!! Link do ruletki poniżej:

https://wordwall.net/pl/resource/1155181/%C4%87wiczymy-razem

Poniżej jeszcze kilka propozycji zabaw ruchowych, które mogą odbywać się w domu:

Tor przeszkód

Nie znam dziecka, które nie uwielbiałoby toru przeszkód! Do jego wykonania wykorzystajcie to co macie w domu. Mogą to być wielkie kartony przez środek, których trzeba się przeczołgać, poduszki, po których trzeba skakać, butelki, które należy omijać czy krzesła, na które trzeba się wspinać!

Mały ninja

Mały ninja, człowiek pająk, nazywajcie to jak chcecie. Jedno wiem na pewno – dzieciaki będą tą zabawą zachwycone! Wystarczy zaplątać sznurek czy włóczkę o stół i krzesła by stworzyć niełatwy do przejścia tor. Ćwiczenie wymaga skupienia, precyzji i trochę gimnastyki. A układ można za każdym razem zmieniać, zaczepiając w inny sposób włóczkę.

Poszukiwacze skarbu

Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą skarbu. Możecie narysować normalnie lub eksperymentalnie mapę, dodać kilka zadań specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. by dziecko nareszcie odnalazło skarb! A co będzie poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od Was!

Balonowy tenis

Gra w piłkę w domu nie jest do końca bezpieczna. W domu można grać balonem. A zamiast rakietek użyć papierowych talerzy przyklejonych do drewnianych łyżek! W ten sposób rozgrywamy punktowane mecze.

Rzucamy do celu

Prosta, ale zajmująca gra. Na podłodze stawiacie miskę lub wiaderko i wrzucacie do niego piłki, balony lub zmięte w kulki gazety. Oczywiście wygrywa ten, kto wykona najwięcej prawidłowych rzutów z linii mety.

Skocz do mety!

W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa sznurki na podłodze oznaczające start, metę i możemy zaczynać. Ustawiamy zawodników przy pierwszej linii. Każdy z nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy to aż ktoś przekroczy linię mety! Prawda, że proste? A jakie zajmujące!

Pomysły inspirowane blogiem: mamawdomu.pl

Z okazji

Świąt Wielkanocnych

życzymy wiary, nadziei i miłości.

Niech będzie zdrowie,

niech będzie szczęście

radość i wzajemna życzliwość.

Wesołego Alleluja

zespół wychowawców świetlicy


Okres przedświąteczny

Witamy Was Drogie Dzieci

Zbliżają się Święta Wielkanocne. Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Z tym świętem związane są różne tradycje. W tradycji świątecznej każdy dzień tygodnia miał swoje znaczenie.

Przybliżymy Wam niektóre z tych tradycji:

Tradycje i zabawy wielkanocne – oglądaj

Tradycje i Zwyczaje Wielkanocne – czytaj

Okres przedświąteczny, to okres wiosennych porządków. Pomagając rodzicom w różnych pracach domowych otwórzcie sobie poniższy link i słuchając świątecznej piosenki, praca będzie o wiele łatwiejsza.

https://www.youtube.com/watch?v=qKY9oeELKn4

Kiedy już porządki zakończycie, czas rozpocząć świąteczne dekoracje. Przysyłamy Wam kilka ciekawych pomysłów:

https://www.youtube.com/watch?v=xLKqVpCcoDg

https://www.youtube.com/watch?v=VBxAsP_9GXU

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8

W niedzielę wielkanocną we wczesnych godzinach rannych przygotowujemy śniadania wielkanocne. Nie musi być ono tradycyjne. Spójrzcie na nasze propozycje. Jeżeli będziecie mieli problemy, poproście rodziców o pomoc.

Życzymy miłej zabawy !!!

https://www.youtube.com/watch?v=rNz9Bpr-DCI

https://www.youtube.com/watch?v=IjR7XrZrOIs

 

 

Sprawdź swoją wiedzę o wiośnie!!!!!!!!!!!!!!

quiz o wiośnie – zobacz

 

Wiosenne prace plastyczne: https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html – tu możecie znaleźć ciekawe pomysły na pracę plastyczne. Jeżeli uda Wam się jakąś wykonać, koniecznie przynieście ją do szkoły (po zakończeniu kwarantanny), zrobimy wystawę prac!!!!!!!!!

Trochę ruchu w domowym zaciszu, zaproście do wspólnej zabawy rodziców, rodzeństwo. Wszystkie rekwizyty, które będą wam potrzebne na pewno znajdziecie w domu. Do dzieła!!!!!

Wyścig żółwi

Zabawa, przy której jest sporo śmiechu, a dzieciaki lubią ją powtarzać i bić swoje rekordy. Nazwa może bardziej Wam się skojarzyć z grą planszową, ale tym razem to nie to! Pamiętacie ze szkolnych zajęć gimnastycznych woreczki z grochem? Będziecie ich potrzebowali! Bardzo łatwo je uszyć, ale jeśli jednak z igłą i nitką Wam nie po drodze, wsypcie groch lub kaszę do woreczka na mrożonki. A teraz reguły gry! Na mecie ustawia się jedno lub więcej dzieci w pozycji na czworaka (mama czy tata również mogą). Każdy zawodnik na plecach ma balast w postaci woreczka. Każdy porusza się na czworaka najszybciej jak potrafi. Gdy woreczek spadnie zaznaczamy od miejsca dokąd żółw dotarł. Dzieciaki lubią poprawiać swój rekord i próbować dojść za każdym razem dalej. I tak zabawa może trwać naprawdę długo.

Przeprawa przez rzekę

Wyobraźcie sobie, że przez Wasz pokój przepływa rzeka. Długi rwący potok rozciąga swoje brzegi od stołu, aż do kanapy lub od ściany do ściany, w zależności od rozkładu mieszkania. Musicie przejść na drugą stronę skacząc po kamieniach, ale tak, aby nie wpaść do wody. Czym są kamienie? Poduszkami jaśkami lub innymi kawałkami materiału. Rozłóżcie je na podłodze tak, aby przejście po nich nie było zbyt łatwe. I po każdym prawidłowym przedostaniu się na drugi brzeg zmieniajcie ustawienie. Oczywiście na trudniejsze, tak jakby to był kolejny level do przejścia w grze.

Butelkowy slalom

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi oczami! Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową. Zaczynacie od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki. pomysły inspirowane blogiem: mamawdomu.pl

 

Godziny pracy

Dzień tygodnia Godziny otwarcia
Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek 7:00-16:00
Środa 7:00-16:00
Czwartek 7:00-16:00
Piątek 7:00-16:00

Dziećmi opiekują się wykwalifikowani wychowawcy:

 

 • mgr Katarzyna Kotas
 • mgr Gabriela Król
 • mgr Daria Antonik
 • mgr Gabriela Wrzoł
 • mgr Ksenia Skipioł
 • mgr Magdalena Kozik-Orlicka

świetlica

Comments are closed.