KONKURS PLASTYCZNY

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastycznym „Mój Rupak”. Konkurs dedykowany był  do uczniów klas I – III uczęszczających do  świetlicy szkolnej. Postać Rupaka uczestnicy tworzyli na podstawie treści wiersza Danuty Wawiłow pt. „O Rupakach” oraz własnej wyobraźni.

Do etapu ogólnopolskiego zakwalifikowałyśmy te prace, które spełniały wymogi regulaminu organizatora. Prace zostały przesłane do SP nr 19 w Gdańsku.

Ogłoszenie wyników konkursu: 2. 06. 2021r.                                                                                Lista laureatów  konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora sp19.edu.gdańsk.pl 

Organizatorzy konkursu zapewniają, iż nagrody zostaną przesłane drogą pocztową na adres naszej szkoły. Wszystkie dzieci, które nie zostaną nagrodzone przez organizatora otrzymają nagrody ufundowane przez świetlicę szkolną.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursie!!!!

Comments are closed.