Pasowanie na ucznia klasy I

Dnia 16.10.2019 r. w poczet uczniów naszej szkoły przyjęto pierwszoklasistów. Uroczystość uświetnili zaproszeni goście: Pani Dyrektor, rodziny pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Pod okiem swoich Pań wychowawczyń: Jolanty Szczygieł, Weroniki Dziubek i Haliny Ślisz, uczyli się dzielnie wierszy, piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób. W czasie uroczystości zaprezentowali swoje umiejętności. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny
i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed flagą państwową uczniowie klas pierwszych ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor Beata Smolarek dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuję Cię na ucznia” – mówiła pani dyrektor, dotykając ołówkiem ramienia pierwszaków. Samorząd Uczniowskiego życzył sukcesów w nauce oraz zapewniał o pomocy i opiece starszych kolegów w szkole i poza nią. Przygotował także dla pierwszaków słodki poczęstunek. Wychowawcy wręczyli drobne upominki,. Ten dzień na długo zostanie w pamięci uczniów.

J. Szczygieł

fot. Rafał Michalik

Comments are closed.