Zajęcia świetlicowe

ŚWIAT OWADÓW I ROBACZKÓW

Wiersz pt. „Łąka” (I. Salach)

Łąka tylu ma mieszkańców
Zwierząt, roślin kolorowych.
Tu motylek, a tam pszczółka, (ważka)
Tutaj kwiatek-O! Różowy!

Z kopca wyszedł krecik mały
Obok niego idzie mrówka
Na rumianku w krasnej sukni
Przycupnęła Boża Krówka.

Nad tą łąką kolorową
Bal wydały dziś motyle,
Zapraszają wszystkie dzieci
Więc zatańczmy z nimi chwilę.

1. Spróbujcie odpowiedzieć na proste pytanie:

– O czym był wiersz? Jakie owady wystąpiły w wierszu? Kto zamieszkuje łąkę?

Komu potrzebne są owady? (np. pszczoły, osy motyle, trzmiele – zapylanie kwiatów, rozmnażanie roślin; biedronki – zjadają mszyce, szkodniki roślin; mrówki – budując mrowiska przenoszą nasiona różnych roślin)

2. Przyjrzyjcie się ilustracjom i spróbujcie odgadnąć kto znajduje się na zdjęciach?

3. Słuchowisko

Posłuchajcie odgłosów owadów.

https://www.youtube.com/watch?v=VB2Sy2xcW7E

https://www.youtube.com/watch?v=y4x532Ih3ys

Na koniec posłuchajcie jak bzyczy cała łąka

https://www.youtube.com/watch?v=IoC7WCfx6Z0

4. Zabawa ruchowa „Taniec motyli”.

Spróbujcie poruszać się jak motyle do melodii zamieszczonej w linku:

https://www.youtube.com/watch?v=PYyPTJBp6hI

5. Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym:

Regulamin konkursu plastycznego „Co w trawie brzęczy, bzyczy i cyka?

( Świat owadów i robaczków )”.

I. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

II. Cel konkursu.

1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci.

2) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka

wypowiedzi.

3) Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

4) Zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.

5) Zwrócenie uwagi uczniów na problemy owadów i robaczków w okresie wiosennym.

6) Uatrakcyjnienie i zorganizowanie czasu wolnego uczniom podczas przymusowej kwarantanny spowodowanej niebezpieczeństwem COVID – 19.

III. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1

w Goczałkowicach – Zdroju.

2) Technika prac – dowolna, format – dowolny.

3) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.

4) Prace powinny posiadać na odwrocie imię i nazwisko oraz klasę.

5) Zdjęcie pracy należy przesłać do 29 maja 2020 roku na adres mailowy: daria.r23@poczta.fm, natomiast oryginał pracy należy zachować na potrzeby Komisji konkursowej – dostarczyć do szkoły po kwarantannie.

6) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.

7) Komisję powołuje Organizator.

8) Z powodu zagrożenia jakie niesie za sobą COVID – 19 konkurs zostanie rozstrzygnięty w bezpiecznym i dogodnym terminie dla nas wszystkich. O miejscu i dacie rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje uczestników w odrębnej wiadomości.

9) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :

a) uczniowie klas I – III

b)uczniowie klas IV – VIII

IV. Kryteria oceny pracy:

1) Zgodność z tematem.

2) Pomysłowa interpretacja tematu.

3) Zastosowana technika – płaska, przestrzenna.

4) Estetyka pracy.

V. Nagrody dla laureatów.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

VI. Inspiracja.

Inspiracją do stworzenia pracy konkursowej może być obejrzenie filmu „Robaczki z zaginionej krainy”, wysłuchanie piosenki Ireny Santor „Coś piszczy w trawie”, obserwacja przyrody budzącej się do życia w przydomowym ogródku, lub rekreacyjny spacer do parku czy lasu z opiekunem w celu obserwacji życia robaczków i owadów…. inwencja twórcza dowolna. Powodzenia!

Comments are closed.