Konkurs plastyczny

Regulamin konkursu plastycznego „Co w trawie brzęczy, bzyczy i cyka?

( Świat owadów i robaczków )”.

I. Organizatorem konkursu jest świetlica szkolna w Szkole Podstawowej nr 1 w Goczałkowicach – Zdroju.

II. Cel konkursu.

1) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci.

2) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych jako środka

wypowiedzi.

3) Rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

4) Zainteresowanie uczniów prowadzeniem obserwacji przyrodniczych.

5) Zwrócenie uwagi uczniów na problemy owadów i robaczków w okresie wiosennym.

6) Uatrakcyjnienie i zorganizowanie czasu wolnego uczniom podczas przymusowej kwarantanny spowodowanej niebezpieczeństwem COVID – 19.

III. Zasady uczestnictwa:

1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 1

w Goczałkowicach – Zdroju.

2) Technika prac – dowolna, format – dowolny.

3) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.

4) Prace powinny posiadać na odwrocie imię i nazwisko oraz klasę.

5) Zdjęcie pracy należy przesłać do 29 maja 2020 roku na adres mailowy: daria.r23@poczta.fm, natomiast oryginał pracy należy zachować na potrzeby Komisji konkursowej – dostarczyć do szkoły po kwarantannie.

6) O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja konkursowa.

7) Komisję powołuje Organizator.

8) Z powodu zagrożenia jakie niesie za sobą COVID – 19 konkurs zostanie rozstrzygnięty w bezpiecznym i dogodnym terminie dla nas wszystkich. O miejscu i dacie rozstrzygnięcia konkursu Organizator poinformuje uczestników w odrębnej wiadomości.

9) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :

a) uczniowie klas I – III

b)uczniowie klas IV – VIII

IV. Kryteria oceny pracy:

1) Zgodność z tematem.

2) Pomysłowa interpretacja tematu.

3) Zastosowana technika – płaska, przestrzenna.

4) Estetyka pracy.

V. Nagrody dla laureatów.

W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II, III miejsce.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Pozostali uczestnicy otrzymają upominki.

VI. Inspiracja.

Inspiracją do stworzenia pracy konkursowej może być obejrzenie filmu „Robaczki z zaginionej krainy”, wysłuchanie piosenki Ireny Santor „Coś piszczy w trawie”, obserwacja przyrody budzącej się do życia w przydomowym ogródku, lub rekreacyjny spacer do parku czy lasu z opiekunem w celu obserwacji życia robaczków i owadów…. inwencja twórcza dowolna. Powodzenia!

Comments are closed.