SP 1 uczestniczy w programie Zdalna szkoła

Na podstawi e § 6 ust. 3 i 4 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w  okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju udostępni do bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzęt komputerowy.

Dzięki zakupionym przez Gminę Goczałkowice-Zdrój laptopom, sfinansowanym ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, w ramach grantu „Zdalna szkoła” uczniowie i nauczyciele, którzy nie posiadają komputera domowego uzyskali możliwość wypożyczenia laptopa na okres nauki zdalnej.

Wniosek o użyczenie sprzętu, po uprzednim zapoznaniu się z regulaminem użyczenia rodzice lub nauczyciele, będą mogli składać od wtorku 21 kwietnia. Po osobistym podpisaniu przez rodzica lub nauczyciela umowy o użyczeniu, sprzęt trafi do beneficjenta na okres nie dłuższy niż do zakończenia zajęć zdalnych, prowadzonych przez szkołę w bieżącym roku szkolnym.

Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego:

strona 1 – czytaj

strona 2 – czytaj

Załączniki:

Wniosek dla rodzica o użyczenie sprzętu komputerowego – pobierz

Wniosek dla nauczyciela o użyczenie sprzętu komputerowego – pobierz

Comments are closed.