ZAJĘCIA  KREATYWNE  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zajęcia kreatywne dla uczniów klas  drugich i trzecich odbywają się w ramach zajęć dodatkowych dla chętnych uczniów naszej szkoły.

Wykaz zajęć kreatywnych :

KOŁO REGIONALNE

Poniedziałek 1 lekcja 8:00-8:45 sala 102 prowadzący mgr Katarzyna Sekta,

mgr Gabriela Król

Zajęcia z kółka regionalnego realizowane są  w naszej szkole od 2004 r. w wymiarze 1h tygodniowo dla uczniów klas młodszych. Program zajęć obejmuje przybliżenie dzieciom folkloru Ziemi Pszczyńskiej, muzyki i tańca, stroju śląskiego, gwary, wybranych tradycji ludowych, dawnych zabaw małych Ślązaków. Zespół regionalny reprezentuje szkołę podczas uroczystości i imprez środowiskowych.

ZAJĘCIA KREATYWNE Z ZASTOSOWANIEM KLOCKÓW EDUMATRIX

Poniedziałek 6 lekcja 12:45-13:30 sala 22 prowadząca mgr Renata Lejawka

Środa 5 lekcja 11:45-12:30 sala 33 prowadząca mgr Elżbieta Beczała

Czwartek 6 lekcja 12:45-13:30 sala 33 prowadząca mgr Izabela Kowalska

Edumatrix  tworzą nową przestrzeń edukacyjną, która pozwala rozwijać umiejętności i wiedzę z obszaru logiki, matematyki, informatyki, kodowania i programowania.

Edumatrix to narzędzie, które zachęca uczniów do współpracy i dyskusji na temat problemów edukacyjnych. Dzięki temu dzieci w naturalny sposób budują zdrowe interakcje, a rozwiązywanie zadań na lekcji jest łatwiejsze i pełne emocji.

KOŁO PLASTYCZNE

Wtorek 6 lekcja 12:45-13:30 sala 23  prowadząca mgr Iwona Jóźwik

Środa 6 lekcja 12:45-13:30 sala 33 prowadząca mgr Elżbieta Beczała

Na zajęciach koła plastycznego dzieci będą rozwijały umiejętności manualne oraz inwencję twórczą poprzez różnorodne techniki plastyczne. Zadania plastyczne będą realizowane w sali lekcyjnej, w plenerze, muzeum, pracowni artystycznej.  Dzieci uczęszczające na zajęcia koła będą brały udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich, nie tylko uzdolnionych plastycznie uczniów.

ZAJĘCIA Z KODOWANIA – „Kodowanie z Dash-em”

Czwartek  1 lekcja  8:00 do 8:45 sala 8 prowadząca mgr Grażyna Kwaśny

 buggi_computer

Innowacyjne rozwiązania w codziennej pracy z dziećmi ułatwią im nabywanie kompetencji

informatycznych i  umiejętności wykorzystania narzędzi technologii informacyjno-

komunikacyjnych, oraz uczy planowania jak również kreatywnego myślenia, co stanowi

ważny element w  procesie uczenia się przez całe życie.

Na zajęciach będziemy: kodować, planować, przewidywać, szukać kreatywnych rozwiązań, uczyć się logicznego myślenia i współdziałać w zespole. Obecnie kodowanie to zabawa, ale w przyszłości może okazać się podstawą codziennego życia.

Comments are closed.