Lodowisko dla każdego

Główną ideą i celem „Innowacji Lodowisko dla każdego” była potrzeba nowatorskiego spojrzenia na lekcje WF, ich uatrakcyjnienie oraz wyrobienie wśród uczniów nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, prozdrowotnej zabawy w grupie rówieśniczej lub rodzinie w oparciu o nowopoznane formy rekreacji ruchowej. Dzięki wprowadzonym zmianom w organizacji pracy oraz modyfikacji treści programowych uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej oraz uczniowie 3 klas Gimnazjum mieli możliwość udziału w innowacyjnych lekcjach zorganizowanych na lodowisku. Zajęcia te odbywały się w miesiącach styczeń, luty na lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Czechowicach -Dziedzicach. Wprowadzenie w życie tego typu alternatywnej formy lekcji wychowania fizycznego było  niewątpliwie zasadne. Młodzież bardzo chętnie uczestniczyła w zajęciach. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy raz w życiu mieli na nogach łyżwy, aczkolwiek dzięki wzajemnej pomocy i zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego, szybko opanowali podstawowe kroki łyżwiarskie. Podczas wyjazdów panowała bardzo miła atmosfera, uczniowie wykazali się wobec siebie wzajemnym szacunkiem i empatią. Cele i założenia I-go etapu innowacji zostały w pełni zrealizowane, zatem z niecierpliwością czekamy na kolejną edycję projektu!

JD

 

Comments are closed.