II etap innowacji ,,Lodowisko dla każdego” już za nami!

Drugi etap innowacji pedagogicznej o charakterze programowym ,,Lodowisko dla każdego”, mający na celu uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego w naszej szkole, dobiegł końca. Zajęcia sportowe zorganizowane zostały dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego i zmianie organizacji pracy szkoły. Realizacja przypadła na miesiąc luty. Lekcje łyżwiarstwa, jak poprzednio odbyły się na zaprzyjaźnionym lodowisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach -Dziedzicach. Zgodnie z ustaleniami, w  tym roku programem zostały objęte klasy 4, 5, 6.

Niezmiernie cieszy fakt iż frekwencja w zorganizowanych wyjazdach była niemalże 100%. Uczniowie naszej szkoły, chętnie podejmują nowe formy aktywności fizycznej, wykazują duże zaangażowanie podczas nauki. Program Lodowisko dla każdego z pewnością wpisuje się w potrzeby dzieci i będzie kontynuowany w przyszłym roku!

 

Comments are closed.