Uroczystość Święta Komisji Edukacji Narodowej

W Szkole Podstawowej nr 1

 14 października przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, nauczyciele, uczniowie oraz wszyscy ci, którym dobro oświaty jest bliskie sercu, wspólnie świętowali najważniejszy dla edukacji dzień – Święto Komisji Edukacji Narodowej.

W mowie powitalnej Pani Dyrektor serdecznie przywitała zaproszonych na uroczystość gości: Wójta Gminy Panią G. Plachę, Sekretarza Gminy Panią M. Ożarowską, Przewodniczącego Rady Gminy Pana T. Lazarka, Przewodniczących Rady Rodziców Panią E. Serafin i Pana A. Maćkowskiego, Nauczycieli-Seniorów, Grono Pedagogiczne, pracowników szkoły, absolwentów oraz uczniów. Pani dyrektor zaprosiła też wszystkich do sali pamięci poświęconej historii szkół w Goczałkowicach-Zdroju. Można w niej dowiedzieć się o działalności szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Gimnazjum, można podziwiać kroniki, archiwalne zdjęcia, puchary i dyplomy. Równocześnie Pani Beata Smolarek zwróciła się z prośbą o możliwość udostępniania szkole pamiątek związanych z lokalną oświatą, które ubogacą zbiory nowo powstałej sali.

W trakcie uroczystości nie zabrakło serdecznych podziękowań dla pracy pedagogów ze strony włodarzy gminy. Pani Gabriela Placha złożyła na ręce pani dyrektor symboliczną wiązankę kwiatów z życzeniami i wyrazami wdzięczności dla wszystkich nauczycieli za służbę dla drugiego człowieka i przygotowanie młodego pokolenia do dorosłego życia. Do życzeń dołączyli się również Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący Rady Rodziców.

              14 października jest wspaniałą okazją docenienia i nagrodzenia pracy nauczycielskiej, dlatego pani dyrektor Beata Smolarek wręczyła nauczycielom swoją nagrodę za promocję szkoły w różnych dziedzinach. W tym roku wyróżnienie otrzymali: A. Bartosik -Rajwa, M. Baster, K. Bienioszek, W. Dziubek J. Furczyk, R. Gryzełko, M. Iskrzycka, P. Jarosz, A. Jeruzel, A. Kołacińska, K. Kotas, I. Kowalska, G. Król, M.Kozik-Orlicka, R. Lejawka, R. Matuszczak-Machała, J. Młodzik, A. Pala-Bałuch, K.Sekta, K. Skipioł, J. Sobkowiak, M. Szpejna oraz wszyscy pracownicy obsługi.

            Podczas akademii uczniowie klas VIII przypomnieli krótki rys historyczny związany z genezą święta. 14 października 1773 roku Sejm Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej – pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach: podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory  14 października uznawany jest jako święto  szkoły, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela. Jak co roku tego właśnie dnia szczególne słowa wdzięczności wyrazili uczniowie swoim nauczycielom za żmudną, codzienną pracę, trud, zaangażowanie, cierpliwość i poświęcenie, za przyjaźń i serce wkładane w pracę każdego dnia. Prowadzący akademię podkreślili, że kwiaty oraz drobne upominki, którymi dzisiaj obdarowali swoich nauczycieli mają wyrażać szacunek i życzliwość dla Nich:

Chciałabym dziś z ogrodu

pozrywać wszystkie kwiaty,

połączyć w jeden bukiet

barw pięknych i bogatych.

Chciałbym, aby zapach

Płynął z nich cudną wonią

dziś w Dniu Nauczyciela

przekazał me życzenia.

Gdy pani na nie spojrzy

i w swoje weźmie ręce.

W najmniejszym, skromnym kwiatku

jest moje wdzięczne serce.

Uroczystościom towarzyszyły pięknie wykonywane utwory muzyczne, występy taneczne oraz zaprezentowali się także młodzi artyści zespołu regionalnego w przepięknych strojach ludowych.

           M. Major

fot. J. M.

 fot. Rafał Michalik

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.