Warsztaty na Wydziale Informatyki

W piątek 29 marca br. 16-stu uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami panem Piotrem Jaroszem i panią Gabrielą Wrzoł udało się na obchody Dnia Otwartego na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

Uczniowie klas VIII i III Gim mieli okazję wysłuchać dwóch wykładów. Pierwszego „Czy maszyny są od nas inteligentniejsze” dot. prac nad rozwojem sztucznej inteligencji oraz drugiego „Nie daj się złapać na haczyk”, w którym omówione zostały najważniejsze aspekty zagrożenia sieciowego jakim jest phishing.

Warsztaty praktyczne skupiały się na tematyce druku i skanowania 3D. Zajęcia obfitowały w wiele ciekawostek nt. wykorzystania druku 3D w transplantologii. Uczniowie mieli możliwość samodzielnie przeskanować twarz któregoś z uczestników i zobaczyć na monitorze model przestrzenny przeprowadzonego skanowania.

Nasz udział w zajęciach był możliwy dzięki uprzejmości pani doktor Katarzyny Tryndy prodziekana Uniwersytetu Śląskiego oraz pani doktor Iwony Polak – organizatora Dnia Otwartego na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.

Udział w wykładach i warsztatach dał naszym uczniom wiele satysfakcji i możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu informatyki, która została przekazana w bardzo atrakcyjnej formie przez pracowników naukowych uniwersytetu.

PJ

Comments are closed.