Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych to niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez naszej szkoły. W uroczystości tej wzięły udział klasy: 1a, 1b i 1c wraz z wychowawcami, pani dyrektor Beata Smolarek, Pani Wicedyrektor Agnieszka Niwińska, licznie zgromadzeni rodzice oraz starsze koleżanki i koledzy.

Przygotowania do uroczystości trwały od początku roku szkolnego. Wychowawczynie zapoznawały i wdrażały swoich wychowanków do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole. 
Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne, recytatorskie i ruchowe, wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pani Dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem ramion swych podopiecznych. Przedstawiciele Małego Samorządu Uczniowskiego wierszem przyjęli młodszych kolegów do grona uczniów naszej oferując swoją pomoc i wsparcie.
Wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy przyczynili się do zorganizowania tej imprezy serdecznie dziękujemy.
R. Lejawka

Comments are closed.