Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Koniec roku szkolnego – wydarzenie radosne, wyczekiwane, odliczane….w tym roku szkolnym jednak inne niż zwykle, nietypowe, w cieniu pandemii, bo zamiast cieszyć się z pożegnania, wolelibyśmy chyba się spotkać razem, wrócić do szkolnej ławy, do tablicy, pograć z kumplami w piłkę, poplotkować w czasie przerw, po prostu pobyć z drugim człowiekiem. Właśnie teraz przekonaliśmy się, jak nieoceniony w edukacji jest bezpośredni kontakt ucznia z nauczycielem i nawiązywanie wzajemnych relacji.

W związku z pandemią w tym roku szkolnym nie było uroczystego zakończenia roku szkolnego. Uczniowie mogli odebrać świadectwa osobiście podczas dyżuru wychowawcy w danej klasie lub w sekretariacie szkoły i mogą to uczynić nawet pierwszego września.

Koniec roku szkolnego to szczególnie ważny moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnają się ze szkołą, kolegami i koleżankami z klasy, nauczycielami. W tym roku absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły inaczej niż bywało to do tej pory, w kameralnym gronie – w obecności Pani Dyrektor Beaty Smolarek, Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Adama Maćkowskego oraz swojego wychowawcy. Wręczenie świadectw odbyło się na tle symbolicznej dekoracji z mottem dla żegnających szkołę ósmoklasistów: Każdy koniec jest początkiem nowej historii. Tego dnia tradycyjnie nastąpił moment wręczenia Nagrody Dyrektora Szkoły – za godną postawę i determinację w pokonywaniu trudności wyróżniona została w tym roku szkolnym Małgorzata Głuch. W dniu zakończenia roku szkolnego Pani Dyrekotor Beata Smolarek wręczyła również nagrodę dla najlepszego absolwenta edukacji wczesnoszkolnej, którym został Florian Bałuch.

W ramach promocji młodych talentów Wójt Gminy Pani Garbiela Placha dnia 25 czerwca wręczyła nagrody dla najlepszego absolwenta i najlepszych sportowców. Absolwentką Roku została Marta Predecka, natomiast najlepszymi sportowcami okazali się: Jowita Szweda i Jakub Grygierczyk.

Ze względu na zaistniałą sytuację pandemii ten rok była dla wszystkich wielkim wyzwaniem. Nauczanie zdalne wprowadzono od 25 marca. Ten dzień dla wszystkich był zaskoczeniem, wielką niewiadomą z mnóstwem pytań bez odpowiedzi dla wszystkich bez wyjątku: dyrektorów, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim dzieci. Dziś – w dniu zakończenia tego roku szkolnego -wszyscy możemy wystawić sobie piątkę, bo z wyzwaniem, do którego zupełnie nie byliśmy przygotowani, a które stawiła przed nami epidemia poradziliśmy sobie znakomicie. Szybko dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości. W naszej szkole podstawa programowa z poszczególnych przedmiotów była realizowana poprzez e-dziennik, na platformie edukacyjnej oraz na założonych kontach pocztowych w poszczególnych klasach młodszych. Dzięki tym narzędziom nauczyciele mogli przekazywać swoim wychowankom wiedzę oraz wspierać ich w czasie izolacji. Kształcenie na odległość nie funkcjonowałoby tak dobrze, gdyby nie pomoc i wielkie zaangażowanie ze strony Rodziców, którym za trud, energię i wsparcie ogromnie dziękujemy.

Teraz czas na zasłużony odpoczynek, zwłaszcza od komputerów! Całej społeczności życzymy udanych, słonecznych i bezpiecznych wakacji, a we wrześniu miejmy nadzieję, że zobaczymy się w szkole, w klasach, przy tablicach, w świetlicy, w bibliotece, na boisku –RAZEM!

M.Major

Comments are closed.